Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

martes, 24 de mayo de 2011

LA SALUT DE LES DONES EN TEMPS DE CRISI

26 de MAIG ACTE AL CCDF BONNEMAISON A LES 18.30

La Xarxa de Dones per la Salut formada per associacions i grups de dones Feministes que treballen per la millora de la Salut amb perspectiva de gènere, volem expressar una sèrie d’inquietuds que tenim: Partint de que la defensa dels serveis públics de salut amb qualitat és una premissa necessària per a garantir l’equitat entre les persones i específicament entre dones, creiem que el nostre país necessita unes polítiques de salut adequades a les expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i al context social actual en el que els serveis de salut han assolit una gran qualitat que ens ha permès a tots i a totes les persones gaudir d’un bon nivell de benestar i seguretat en salut.
Per això estem en contra de totes les retallades pressupostàries que s’estan donant amb l’excusa de la crisi, però què tenen a veure amb el model de salut, les quals afecten a les dones com a usuàries i com a curadores, també afecten com a treballadores, donat que molts llocs de treball són coberts majoritàriament per dones. No obstant volem fer algunes propostes en la línea millorar l’atenció de les dones respectant els desitjos i els processos naturals (embaràs, part, lactància, menopausa ), reduint l’excessiva medicalització i tecnificació.
Pensem que:
· S’hauria d’aplicar una moratòria respecte a la vacuna contra el virus del papil·loma humà i retirar-la del calendari vacunal ja que no és una intervenció prioritària en termes de cost/benefici, i destinar els recursos a un programa de cribatge citològic poblacional que és una intervenció sobre la que hi ha sobrada evidència de la seva efectivitat preventiva.
· Cal incrementar la presència de professionals de la psicologia als CAPS d’atenció primària, per facilitar la derivació dels altres professionals, fer atenció individual i grups de terapèutics, la qual cosa reduiria la prescripció de psicofàrmacs, que representen un dels capítols més grans de la despesa farmacèutica i es destinen sobre tot a les dones.
· És urgent reduir el número de cesàries i, en general, l’aplicació a tots els hospitals de Catalunya de l’Estratègia d’Atenció al Part Normal.
· Cal prendre les mesures oportunes (formació als professionals d’atenció primària, etc.) per l’aplicació del Protocol per l’Abordatge de la Violència Masclista en l’Àmbit de la Salut a Catalunya.
· Per altra banda, respecte al desplegament i desenvolupament de la llei Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció de l’Embaràs, considerem que:
· Cal que es decideixi quin és el sistema global pel qual les dones podran accedir a una IVE a Catalunya tal i com marca la llei: accessible, gratuïta i amb totes les garanties de seguretat, qualitat i confidencialitat. Les dones Han de rebre una informació adequada i imparcial tant de l’avortament quirúrgic com del farmacològic perquè puguin decidir quin és el que els resulta més convenient.
· Cal que es faci públic el mapa de centres acreditats i que practicaran IVEs a tot el territori català, siguin ASSIRs, hospitals o clíniques privades regulant, alhora, l’objecció de consciència de tal manera que no afecti a les necessitats de les dones i que es posi en funcionament una formació especialitzada i de qualitat adreçada a professionals sociosanitaris en matèria d’IVE .
· Cal fer la planificació per a la inclusió dels mètodes anticonceptius (especialment dels preservatius) a la cartera de serveis de la xarxa pública com marca la llei.
· Cal planificar el programa d’educació afectivosexual dins de l’ensenyament obligatori, tal i com es desenvolupa a la llei.
Per últim, Considerem que cal avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere a la salut tant a través de la formació dels professionals com donant suport a les associacions de dones, que treballen per la salut de les dones des de diverses vessants i incorporar les seves propostes a les polítiques de salut.
PER AIXÒ US CRIDEM A TOTES a PARTICIPAR CONTRA LES RETALLADES SOCIALS EL DIA 26 DE MAIG a les 18.30
al debat que organitzem la Xarxa de Dones per la Salut sobre “La Salut de les Dones en temps de Crisi”
“La sostenibilitat de la vida i l’estat ¿del “benestar”?
Cristina Carrasco Bengoa, Economista feminista, Ca la Dona.
TAULA RODONA
Imaginant I realitzant alternatives des dels grups de dones
A càrrec dels grups de la Xarxa de Dones per la Salut.
Al CCDF BONNEMAISON A LES 18.30 (Sant Pere més baix, 7) de Barcelona
Ens podeu escriure a :
xarxadonessalut@pangea.org
Barcelona, Maig 2011

1 comentario:

  1. Me han recomendado este blog y sin embargo al llegar a él me doy cuenta de que no voy a poder leerlo porque está en catalán. No creen una herramienta de distribución de información si luego van a restringirla tanta. Que pena, soy feminista e indignada pero tendré que irme a otro sitio. Saludos

    ResponderEliminar