Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

viernes, 10 de junio de 2011

Acta de l'assemblea de 9 de juny de 2011

Acta Assemblea Feministes Indignades 9 de juny de 2011

Ordre del dia:
1.       Campanya e-cristians
2.       6 punts manifest per continguts
3.       Acampada 14 juny i concentració 15 juny
4.       Altres

1.       Campanya e-cristians
Es presenta comunicat en resposta a la campanya d'e-cristians. Inclou els punts acordats: sistema de pensions; avortament.
Es recorda que es va acordar no incloure al document la invitació a escriure correus o trucar a e-cristians.
Es debat sobre si reduir aquest document (d'una plana i mitja). Es proposa eliminar 2 paràgrafs: un relatiu a l'origen d'e-cristians i vinculació amb partits polítics; un relatiu a avortament a Llatinoamèrica. S'aprova en assemblea no eliminar-los.
Es debat sobre si introduir que avortaments clandestins afecten de forma diferencial a les dones segons la seva classe social. S'acorda no fer-ho doncs podrien haver també altres determinants a més de la classe.
Es debat i s'acorda fer els següents canvis:
·         Ampliar paràgraf sobre avortament a Llatinoamèrica: introduir un petit context mundial
·         Fer algunes correccions: canviar antiavortista per “antielección”; canviar part en que es diu que es paga per avortament per “pagar o avançar”; canviar “fills i filles” per “filles i fills”
Aquest document es llegirà en assemblea general de divendres 10 de juny. Es demanarà que es recolzi el manifest com acampadabcn.

2.       6 punts manifest per continguts
Es presenta un document preparat en base al manifest de feministes indignades, en que s'han agrupat i treballat 6 punts per incloure a document de comissió de continguts de Mesures Urgents per a l'Acció. S'acorda que aquest document l'acabarà de treballar un petit grup després de l'assemblea.
Es demana que qui pugui que llegim el document complert i aglutinat de la comissió de continguts.
Una companya mostra que és important recordar que es va acordar que totes les mesures de continguts han de complir amb el criteri de que no siguin demandes tancades doncs les solucions a problemes poden ser variades i no úniques. Es tracta de no parlar de mínims homogeneïtzadors sinó de document de base.
A l’assemblea general llegiran el document la Sílvia i la Jan. Aprofitaran per recordar l'acord pres en relació a que no es presentin solucions úniques.

3.       Acampada 14 juny i concentració 15 juny
Es tractarà aquest tema demà divendres dia 10 de juny a les 18h i dilluns 13 de juny a les 19h després de xerrada sobre gestió de la por.


4.       Altres
Informacions d'altres comissions. Les persones que participen a altres comissions informen sobre:
·         Al següent correu es poden fer arribar queixes sobre llei omnibus: gbjuridic@gencat.cat
·         S'ha creat comissió d'acció social. Es reuneixen el proper dimecres dia 15 a les 18,30h
·         La comissió de medi ambient demana una xerrada sobre l'origen del patriarcat amb perspectiva ecofeminista.
Agenda:
·         Acte campanya avortaments lliure i gratuït: 18 de juny. Ja està demanada àgora.
·         Xerrada sobre com gestionar la por: dilluns 13 de juny de 17h a 19h. A càrrec de Gabriela Serra. 19h taller.

No hay comentarios:

Publicar un comentario