Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

lunes, 26 de septiembre de 2011

Acció de denúncia i informació: Dia internacional per la despenalització de l'avortament 28S, gat Rambla Raval, 9h


Cada dia constatem que el sistema de salut públic està en perill i cal defensar-lo.
Però per a les dones el sistema de salut públic sempre va estar agonitzant.

El 28 de setembre és el Dia internacional per a la despenalització de l'avortament.

Coincidint amb aquesta data, les Feministes Indignades convoquem a una acció de denúncia i informació sobre la situació actual de la (manca de) aplicació de la llei per al dret a l'avortament, ja que quotidianament notem que hi ha dificultats reals en la seva aplicació.

Dimecres 28 de setembre 2011
9h
davant del gat de la Rambla del Raval de Barcelona
Les dones decidim! 
Totes al carrer!


L'avortament al món
L'avortament realitzat en condicions de clandestinitat i poc segures per a la salut és una de les primeres causes de mortalitat per a les dones, sobretot en els països empobrits. Cada dia es practiquen al món uns 55.000 avortaments insegurs, el 95% dels quals es realitzen als països pobres. Una de cada vuit dones que moren en el món ho fa com a conseqüència d'un avortament realitzat en condicions d'inseguretat.

L'avortament a l'estat espanyol

El març de 2010 es va promulgar a l'estat espanyol la nova llei de l'avortament, Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE).
 • Aquesta llei estableix la interrupció de l’embaràs a petició de la dona fins a la setmana 14 d’embaràs per a les dones que ho decideixin i siguin majors de 16 anys.
 • En el cas de les dones de 16 i 17 anys, almenys un/a dels o les representants legals n'ha d’estar informat/da.  Es prescindirà d’aquesta informació quan hi hagi risc de violència, coacció, amenaces o situació de desamparament. 
 • De forma excepcional, abans de les 22 setmanes de gestació les dones podran interrompre l’embaràs si existeix risc per a la seva vida o la seva salut i si disposen d'un informe mèdic emès abans de la interrupció.
 • Es permetrà la interrupció a partir de les 22 setmanes només si es descobreixen anomalies incompatibles amb la vida o malaltia extremadament greu i incurable del fetus.

La legalitat i la realitat

Les dificultats per accedir a una interrupció voluntària de l'embaràs a través del sistema públic sanitari són moltes i molt diverses:
 • la inaccessibilitat
 • la burocratització del procés, que posa en dubte la garantia de confidencialitat i accessibilitat en aquesta intervenció
 • els retards en el retorn del pagament, que han d'avançar les dones en casos com el de Catalunya
 • les dificultats que tenen les dones immigrants a accedir a la salut pública, per no tenir en molts casos accés a l'empadronament
 • el creixent nombre de personal sanitari d'estructures públiques que declara objecció de consciència, reduint la capacitat del servei de la sanitat pública
 • el pes que encara té l'església catòlica en els serveis públics de l'estat...


 Per això, EXIGIM:
 • Completa i real aplicació de la llei a nivell territorial a totes les comunitats.
 • Agilitzar el llarg procés burocràtic que han de seguir les dones per accedir a una IVE finançada pel sistema sanitari públic.
 • Accés lliure i gratuït a una IVE, sense haver de realitzar prepagament.
 • Extensió de l’opció d’avortament farmacològic a tots els centres ASSIR de Catalunya.
 • Regular l'objecció de consciència. Garantir a cada centre assistencial la presència de professionals no objectors/es.
 • Accés al servei de salut pública i universal per a totes (sense requisits d'empadronament, papers, etc.).
 • Capacitació a professionals sanitaris i sanitàries.

Encara queda un llarg camí fins a aconseguir el dret a decidir sobre el nostre cos
Per l΄avortament lliure i gratuït per a totes!

El meu cos és meu i jo decideixo
 educació sexual per decidir
anticonceptius per no avortar
avortament legal i gratuït per no morir

Materials per descarregar:
Informació general i convocatòria de l'acció: català, castellà
Informació pràctica sobre avortament a Catalunya: català, castellà
Cunyes de ràdio: 1-aborto, 2-adivinanza (gràcies a Rebeldes sin sombra!)

No hay comentarios:

Publicar un comentario