Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

viernes, 11 de mayo de 2012

FEMBLOC BLOC FEMINISTA 12M (17h Pl.Catalunya "darrera la cuina")
MAI MÉS SOLES, BANQUERS A LA CASSOLA, NI UN PAS ENRERE!

Companyes feministes,

L’any passat vam omplir els carrers i les places mostrant la nostra indignació i denúncia davant els brutals atacs a les nostres condicions de vida, davant unes retallades i reformes que ens afecten amb especial virulència, i recordant que la revolució serà feminista o no serà. Al llarg de l’any, hem continuat organitzant-nos i rebel·lant-nos contra les creixents ofensives als nostres drets i llibertats. El proper dissabte 12M volem cridar més alt, si hi cap, que seguirem mobilitzant-nos fins a detenir les dinàmiques d’exclusió, pobresa i tristesa a les que aquest model capitalista i patriarcal injust ens aboca.
Perquè hem perdut la por i ni la repressió policial ni cap intent de criminalització podrà aturar els nostres somnis feministes d’una veritable vida, en la que el benestar de les persones i el respecte a la natura no es subordinin a la lògica de l’acumulació del capital.
El proper dissabte, FI us convidem a reunir-nos en un Bloc Feminista dins de la convocatòria de manifestació del 12M. Amb una Proposta Performàtica que esperem que secundeu i us la feu vostra.
La idea és vestir-nos amb colors vius i alegres i caminarem encapuchades amb mocadors palestins i emblemes creatius, creant entre totes un paisatge polític i creatiu que cridi l’atenció i visualitzi el següent:

·     El control que la societat i l’estat exerceix sobre els cossos de les dones (estigmatització de les treballadores sexuals, la criminalització de l’avortament, etc.) es reflecteix de manera brutal en la regulació de les nostres formes de vestir. Des de la justificació de constants assetjaments  sexuals i violències exercidess sobre nosaltres per una aparença sexy, passant per la imposició d’un look estereotipat de feminitat, fins a la prohibició etnocentrista de l’ús del vel en edificis i espais públics a dones musulmanes, violant el seu dret a la llibertat d’expressió i de religió.

·       Cada 15 de maig les palestines commemoren la Naqba, el “desatsre” provocat a partir de la constitució de l’estat jueu sionista que al 1948 va perseguir, assessinar i va obligar a milions de palestines a exiliar-se de la seva pròpia terra. Recordant aquest dia pretenem continuar denunciant els més de 60 anys de sofriment d’un poble, fruit de les innombrables violacions dels drets humans i el dret internacional per part de l’estat israelí: l’ocupació del territori palestí, les demolicions de vivendes, els assentaments colons, la construcció del mur… però també recordar la valentia i fortalesa colectiva de tantes dones, i homes, que no es rendeixen.

·       Volem també parodiar el recent anunci sobre la reforma legal del gobern espanyol que pretén prohibir que es pugui anar a les manifestacions amb la cara tapada, com un dels exemples d’intent de criminalització de qualsevol tipus de dissidència. Pretenen enganyar a la ciutadania estereotipant a les persones que ens rebel·lem davant les injustícies per tal de justificar la seva incessant repressió i estat de pànic i poder i així legitimar els seus violents ajustos estructurals i seguir campant amb tota impunitat.

Si estàs farta de tanta mentida, injustícia i dominació,
demà dissabte 12 de maig surt al carrer,
t’esperem a les 17h (una hora abans de la convocatòria)
dins de la Plaça Catalunya, en aquell punt on vam néixer (“darrera la cuina”)
per acabar de fer pancartes.

Porta els teus colors més vius i no oblidis el mocador palestí!
MAI MÉS SOLES, BANQUERS A LA CASSOLA, NI UN PAS ENRERE! 


(castellà)

BLOQUE FEMINISTA 12M (17h Pl. Catalunya, "darrera la cuina")
MAI MÉS SOLES, BANQUERS A LA CASSOLA, NI UN PAS ENRERE!
(¡NUNCA MÁS SOLAS, BANQUEROS A LA CAZUELA, NI UN PASO ATRÁS!)

Compañeras feministas,

El año pasado llenamos calles y plazas mostrando nuestra indignación y denuncia ante los brutales ataques a nuestras condiciones de vida, ante unos recortes y reformas que nos afectan con especial virulencia, y recordando que la revolución será feminista o no será. A lo largo del año, hemos continuado organizándonos y rebelándonos contra las crecientes ofensivas a nuestros derechos y libertades.  El próximo sábado 12M, queremos gritar más alto, si cabe, que vamos a seguir movilizándonos hasta detener las dinámicas de exclusión, pobreza y tristeza a las que este modelo capitalista patriarcal injusto nos aboca.
Porque hemos perdido el miedo y ni la represión policial ni ningún intento de criminalización podrán detener nuestros sueños feministas de una verdadera vida, en los que el bienestar de las personas y el respeto a la naturaleza no se subordinan a la lógica de la acumulación del capital. 

El próximo sábado, FI os invitamos a reunirnos en un Bloque Feminista dentro de la convocatoria de manifestación del 12M. Con una Propuesta Performática que esperemos secundéis y hagáis vuestra. 
La idea es vestirnos con colores vivos y alegres  y caminemos encapuchadas con pañuelos palestinos y emblemas creativos, creando un paisaje político y creativo entre todas que llame la atención,
y visualizando lo siguiente: 

·       El control que la sociedad y el estado ejerce sobre los cuerpos de las mujeres (estigmatización de las trabajadoras sexuales, la criminalización del aborto, etc.) se refleja de modo brutal en la regulación de nuestras formas de vestir. Desde la justificación de constantes acosos sexuales y violencias ejercidos sobre nosotras por una apariencia sexy, pasando por la imposición de un look estereotipado de feminidad, hasta la prohibición etnocentrista del uso del velo en edificios y espacios públicos a mujeres musulmanas violando su derecho a la libertad de expresión y de religión. 

·       Cada 15 de mayo las palestinas conmemoran la Naqba, el “desastre” provocado a partir de la constitución del estado judío sionista que en 1948 persiguió, asesinó y obligó a millones de palestinas a exiliarse de su propia tierra. Recordando este día pretendemos continuar denunciando los más de 60 años de sufrimiento de un pueblo fruto de las innumerables violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional por parte del Eº israelí: la ocupación militar del territorio palestino, las demoliciones de viviendas, los asentamientos colonos, la construcción del muro,... pero también recordar, la valentía y fortaleza colectiva de tantas mujeres, y hombres, que no se rinden.

·       Queremos parodiar el reciente anuncio sobre la reforma legal del gobierno español que pretende prohibir que se pueda ir a manifestaciones tapados, como uno de los ejemplos del intento de criminalización de cualquier tipo de disidencia. Pretenden engañar a la ciudadanía estereotipando a las personas que nos rebelamos ante las injusticias para justificar su incesante represión y estado de pánico y poder así legitimar sus violentos ajustes estructurales y seguir campando impunemente. 

Si estas harta de tanta mentira, injusticia y dominación, 
mañana Sábado 12 de Mayo sal a la calle, 
te esperamos a las 17h (una hora antes de la convocatoria) 
dentro de la Plaza Cataluña en aquel punto donde nacimos (“detrás de la cocina”),
para hacer la pancarta y los carteles que falten.

Trae tu atuendo más primaveral y no olvides tu pañuelo palestino!
MAI MÉS SOLES, BANQUERS A LA CASSOLA, NI UN PAS ENRERE!

No hay comentarios:

Publicar un comentario