Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

martes, 11 de diciembre de 2012

El 15D Rodegem el CIE!


CATALÀ [más abajo en castellano]

EL 15D RODEGEM EL CIE
Ni CIE ni CECE. Canviar-li el nom perquè tot segueixi igual?


El 6 de gener de 2012, Idrissa Diallo va morir en circumstàncies no resoltes al CIE de Zona Franca. Pocs dies abans, el 19 de desembre de 2011 Samba M. havia mort al CIE d'Aluche a Madrid per una meningitis, després d'haver demanat assistència mèdica una desena de vegades i de no rebre l'atenció adequada. Aquestes morts van suposar que la realitat dels CIEs sortís a la llum i arribés a milers de persones que ni tan sols coneixien l'existència dels anomenats Guantànamos espanyols. 

Arran d'aquestes morts, centenars d'organitzacions i persones vam sortir a totes les ciutats de l'Estat per exigir el seu tancament. Amb l'autoorganització i la mobilització ciutadana es va trencar el silenci mediàtic que els envoltava, omplint les xarxes socials, els carrers i els mitjans de comunicació de raons pel tancament dels CIE's i obligant al govern a un compromís d'acabar amb l'opacitat d'aquests centres.

Avui, un any després, denunciem que no només no s'han esclarit  les circumstàncies de les morts d'Idrissa D. i Samba M., sinó que la situació als CIE's segueix sent opaca i continua fomentant les vulneracions de drets. Per la seva part, el govern ha incomplert el compromís de prendre mesures que garanteixin els drets dels interns i, s'ha limitat a presentar un esborrany de Reglament que, pretén simplement transformar el nom dels Centres d'Internament (CIE) en Centres d'Estada Controlada d'Estrangers (CECE). Aquest reglament, redactat a esquenes de les organitzacions de Drets Humans, no suposa cap modificació substancial respecte al règim actual, consolida el model policial de gestió i continua sense garantir els drets de les persones internades.

Des de la societat civil ja hem iniciat el compromís de treballar conjuntament pel tancament dels CIEs i no permetrem que hi hagi més morts pel camí.

Per la llibertat de moviment. Perquè no hi hagi més morts a la "tanca de la vergonya". Per la sanitat universal. Perquè cap persona és il·legal. Perquè cap més persona sigui privada de llibertat per no tenir papers.

Per tot això, el proper dissabte 15 de desembre us convidem a manifestar-vos, a rodejar el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca, així com a assistir a les Jornades de Formació, Acció i Reflexió entorn als Centres d'Internament que culminaran amb una trobada estatal de Col·lectius. 

Fem una crida a totes les organitzacions, persones i col·lectius a sumar-se a les veus d'aquest comunicat i a seguir treballant per aquest procés cap al tancament definitiu dels Centres d'Internament d'Estrangers.

*Podeu adherir-vos al Manifiest escrivint a: tanquemelscies@gmail.com 

Convocatòries:

[14 i 15 de desembre] Jornades per a la Formació, Reflexió i Acció entorn als CIE. 
Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de Ciutadella c/ Ramon Trias i Fargas 25-27
Podeu consultar el programa aquí

[15 de desembre] 17h Rodegem el CIE
Lugar: 17h Plaça Espanya-Gran Via. (Des d'allà agafarem el bus per anar junts al CIE).
Podeu veure el cartell aquí

[16 de desembre] 11h Trobada Estatal de Col·lectius en Lluita pel Tancament dels CIEs
Lloc: Ateneu la Flor de Maig

Campaña por el Cierre de los CIEs de Barcelona
@TanquemelsCIECASTELLANO

EL 15D RODEEMOS EL CIE
Ni CIE ni CECE. ¿Cambiar el nombre para que todo siga igual?

El  6 de enero de 2012, Idrissa Diallo murió en circunstancias no resueltas en el CIE de Zona Franca. Pocos días antes, Samba M. había muerto en el CIE de Aluche en Madrid por una meningitis, después de haber pedido asistencia médica una decena a veces y de no recibir la atención adecuada. Estas muertes supusieron que la realidad de los CIEs saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados Guantànamos españoles. 

A raíz de estas muertes, centenares de organizaciones y personas salimos en todas las ciudades del Estado para exigir su cierre. Con la autoorganización y la movilización ciudadana se rompió el silencio mediático que los rodeaba, llenando las calles, los medios de comunicación y las redes sociales de razones para el cierre de los CIE's y obligando el gobierno al compromiso de acabar con la opacidad de estos centros.

Hoy, un año después, denunciamos que no sólo no se han aclarado  las circunstancias de las muertes de Idrissa D. y Samba M., sino que la situación en los CIE's sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. Por su parte, el gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos y, en cambio, acaba de proponer un borrador de Reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE). Este reglamento, redactado a espaldas de las organizaciones de Derechos Humanos, consolida el modelo policial de gestión y continúa sin garantizar los derechos de las personas internas.
 
Desde la sociedad civil ya hemos iniciado el compromiso de trabajar conjuntamente por el cierre de los CIEs y no permitiremos que haya más muertos por el camino.

Por la libertad de movimiento. Para que no  haya más muertos en la "valla de la vergüenza" Por la sanidad universal. Porque ninguna persona es ilegal. Para que ninguna persona más sea privada de libertad por no tener papeles.

Por todo esto, el próximo sábado 15 de diciembre os invitamos a manifestaros, a rodear el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca y a asistir a las Jornadas de Formación, Acción, Reflexión en torno a los Centros de Internamiento que culminarán con un encuentro estatal de Colectivos. 

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, personas y colectivos a sumarse a las voces de este comunicado y a seguir trabajando por este proceso hacia el Cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

*Podéis mostrar vuestro apoyo al Manifiesto escribiendo en: tanquemelscies@gmail.com 

Convocatorias:

[14 y 15 de diciembre] Jornadas para la Formación, Reflexión y Acción en torno los CIE. 
Universitat Pompeu Fabra. Campus de Ciutadella c/ Ramon Trias i Fargas 25-27 
Podéis consultar el programa aquí

[15 de desembre] 17h Rodeemos el CIE. 
Lugar: 17h Plaça Espanya-Gran Via. (Des de allí cogeremos el bus para ir juntos al CIE).
Podéis ver el cartell aquí

[16 de diciembre] 11h Encuentro Estatal de Colectivos en Lucha por el cierre dels CIEs
Lugar: Ateneu la Flor de Maig. c/ Doctor Trueta 195.

Campanya pel Tancament dels CIEs de Barcelona
@TanquemelsCIE

No hay comentarios:

Publicar un comentario