Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

miércoles, 9 de enero de 2013

Acta Assemblea Feministes Indignades 19 de desembre 2012

Acta-Resum de l’assemblea de FI del dia 19 de Desembre 2012
  1. Data properes assemblees: dies 9 i 20 de Gener 2013.
Per a totes dues assemblees es designen voluntàries per preparar-les.
S’avisarà a Ca la Dona pel tema de les claus.

  1. Estatuts de la Teixidora
S’acorda enviar-los i parlar-ne a la propera assemblea del 9 de Gener

  1. Reraguarda i proposta de participar a les seves assemblees.
Es parla del tema i si comptem amb nombre suficient per fer-ho? (qüestió que encara no esta aclarida i a la vegada hem de mesurar les nostres possibilitats).
Es considera que actualment podem aportar el nostre ajut si s’organitza algun concert o activitat concreta per recollir diners però sembla que no ens podem comprometre a participar activament.
Una companya es posarà en contacte amb Reraguarda per explicar el punt en què ens trobem.

  1. Arrel del punt 3 es parla del tema central de Reraguarda, es recorden les reflexions del Taller que vàrem i es parla de fer un altre Taller. Es planteja si aquest Taller es podria organitzar només per FI o conjuntament amb altres grups?.
S’acorda per unanimitat de fer un taller a nivell intern des d’una perspectiva antirepressiva,
tot recuperant experiències passades i cercar la participació de persones amb més experiència en el tema.
Dues companyes es proposen per constituir un grup de treball.

  1. Algunes companyes proposen intensificar l’intercanvi intergeneracional dins del Moviment Feminista per facilitar la transmissió de la memòria del passat : anys 70, 80 i 90. Els objectius serien: recuperar, generar i compartir xarxes.

  1. Xerrada a Donostia i com gestionem els diners que ens paguen per les xerrades externes (un cop deduïdes les despeses ocasionades per l’activitat : despeses de viatge, menjar, etc.).

Una companya proposa que les dones que preparen la xerrada i es troben en situació precària que cobrin una quantitat que podria ser al voltant dels 60€.
Arrel d’aquesta proposta es parla de que en el funcionament de FI hi ha treballs visibles i d’altres invisibles que no es remuneren i que caldria aprofundir més aquest tema.
D’altres companyes proposen que amb aquests diners es constitueixi un fons per a la iniciativa de Vides Vivibles. Es proposa treballar aquest tema l’any vinent i tres companyes es mostren interessades en constituir un grup de treball.

Finalment degut a que és molt tard i cal finalitzar l’assemblea s’acorda deixar aquest darrer tema per tractar-lo més a fons en una propera assemblea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario