Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

domingo, 3 de marzo de 2013

6M: Hacemos la colada, les Dones no paguem!
 Untitled

més fotos aquí


Dones, lesbianes i trans!!! Aquest dimecres dia 6 de març a les 18.30 tenim una cita que no ens podem perdre per cap motiu: 
HACEMOS LA COLADA, LES DONES NO PAGUEM!

Dimecres  6 de març 2013 a les 18.30h, a Pça. Universitat 
Cridarem ben fort per denuciar 
els preus abusius i privatius del transport públic 
i deixar ben clar que no estem disposades a pagar-los

porta't la teva disfressa feminista preferida: 
antifaç, plomes, ulleres de sol...


HACEMOS LA COLADA, LES DONES NO PAGUEM!
 El preu del transport públic és abusiu i converteix un dret de totes – la mobilitat – en un ben privatiu només accessible per a alguns. Ens fan creure que per tenir un transport públic i de qualitat cal apujar el preu del bitllet, però sabem que hi ha una sobrecàrrega de gestors i empreses privades amb finançaments públics que no han sofert retallades ni de sous, ni d'alts càrrecs (a Barcelona, per cada 5 autobusos hi ha un directiu!).

Els preus del transport afecten especialment a les dones, principals usuàries del transport públic: mentre els homes realitzen gairebé la meitat dels seus desplaçaments en transport privat, les dones realitzem menys d’un 30% dels nostres desplaçaments en vehicle privat: traslladant-nos d'un lloc a un altre a peu, amb bici, en bus, amb metro, amb tramvia o amb tren.

D'altra banda, denunciem un sistema de transport únicament al servei del treball considerat productiu, amb freqüències de pas adaptades a les hores punta d'entrada i sortida de treballs en l'economia formal. No obstant això, segons l'última enquesta de mobilitat, entre setmana els trasllats per motius laborals suposen només el 17% de tots els trasllats, mentre que altres usos, com són estudis, acompanyament de persones o compres, suposen el 22% de tots els desplaçaments en transport públic.

Altres exemples d'una xarxa de transport no adaptada a les necessitats de totes són la supressió de línies de bus del barri o el nou traçat en línies horitzontals i verticals de la xarxa d'autobusos de Barcelona: pensada per a persones que realitzen trajectes llargs, d'una punta a una altra de la ciutat, però no per a aquelles que es mouen en un radi més petit i de forma circular: gent gran, dones amb càrregues familiars, etc.

Per tot això dones, lesbianes i trans estem avui aquí per exigir un transport públic al servei de totes i per ndenunciar uns preus abusius i privatius, deixant ben clar que NO ESTEM DISPOSADES A PAGAR-LOS!!


A CASA, AL CARRER, AL METRO: DESOBEDIÈNCIA FEMINISTA
Se va a armar la Gorda, Jornades d’Acció Feminista
-------------------------------------------------
HACEMOS LA COLADA, LES DONES NO PAGUEM!
El precio del transporte público es abusivo y convierte un derecho de todas – la movilidad – en un bien privativo sólo accesible para algunos. Nos hacen creer que para tener un transporte público y de calidad debe incrementar el precio del billete, pero sabemos que hay una sobrecarga de gestores y empresas privadas con financiamientos públicos que no han sufrido recortes ni de sueldos, ni de altos cargos (¡hay un directivo por cada 5 autobuses en Barcelona!).
Los precios del transporte afectan especialmente a las mujeres, principales usuarias del transporte público: mientras los hombres realizan casi la mitad de sus desplazamientos en transporte privado, las mujeres realizamos menos de un 30% de nuestros desplazamientos en vehículo privado y, por lo tanto, nos trasladamos de un lugar a otro a pie, en bici, en bus, en metro, en tranvía o en tren.
Por otro lado, denunciamos un sistema de transporte únicamente al servicio del trabajo considerado productivo, con frecuencias de paso adaptadas a las horas punta de entrada y salida de trabajos en la economía formal. Sin embargo, los traslados por motivos laborales entre semana suponen sólo el 17% de todos los traslados, mientras que otros usos, como por estudios, acompañamiento de personas o compras, suponen el 22% de todos los desplazamientos en transporte público.
Otros ejemplos de una red de transporte no adaptada a las necesidades de todas son la supresión de líneas de bus del barrio así como el nuevo trazado en líneas horizontales y verticales de la red de autobuses de Barcelona: pensada para personas que realizan trayectos largos, de una punta a otra de la ciudad, pero no para aquellas que se mueven en un radio más pequeño y de forma circular: gente mayor, mujeres con cargas familiares, etc.
Por todo esto mujeres, lesbianas y trans estamos hoy aquí para exigir un transporte público al servicio de todas y denunciar unos precios abusivos y privativos, dejando bien claro que NO ESTAMOS DISPUESTAS A PAGARLOS!!

EN CASA, EN LA CALLE, EN EL METRO: DESOBEDIENCIA FEMINISTA
Se va a armar La Gorda, Jornades d'Acció Feminista

No hay comentarios:

Publicar un comentario