Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

domingo, 9 de junio de 2013

Acta sessió comunicació de Feministes Indignades del 22 de maig 2013


¿PER QUÈ VOLEM LA COMUNICACIÓ A FI?

 • Com a eina de comunicació interna que faciliti el treball dins del grup que participen de les assemblees o grups de treball
 • Per tal de mostrar, compartir i treure cap a fora tot el treball que es fa
 • Compartir informacions (temes de feina, vivenda, etc.)
 • Per tal de que aquelles que no venen regularment a les assembles puguin fer un seguiment del què s'està treballant
 • Utilitzar la comunicació externa en xarxes feministes
 • Fer incidència feminista en temes d'actualitat
 • Difusió de material feminista
 • fer de caixa de ressonància de discursos feministes
 • Coordinar les diferents eines de comunicació

¿QUÈ PODEM FER I QUINES POTENCIALITATS TÉ CADA EINA?

 • Blog:
tenir-lo actualitzat amb les actes penjades i les dates de les properes assembles
és una bona eina per anar fent seguiment
 • Gmail:
estaria bé subscriure's a més llistes feministes
 • Llista:
rebre i enviar infos útils (feines etc..) proposta de derivar-ho a la llista d'instint precari
idea de dividir la llista en dues eines diferents (una de treball intern i una de difusió)
proposta de fer un mail setmanal a l'estil d'un butlletí
 • Facebook:
potser ens hauríem de qüestionar si volem tenir perfil de facebook o no ( en el sentit de les implicacions que té la empresa facebook), d'altra banda és molt estratègic i la majoria d'entrades al blog venen via facebbok
es decideix tancar el mur

 • Twitter: visibilitat, incidència política, difondre agenda feminista.


No se han podido profundizar ni desarrollar todas las propuestas o ideas, y se reconoce que es un proceso largo, importante, y que tenemos que tomarnos el tiempo necesario para terminar de definir y consensuar los objetivos, así como para ponerlos en práctica. Sin embargo, se han tomado algunas decisiones para empezar el proceso y se ha llegado a los siguientes consensos:

FACEBOOK: se cierra el muro, para poder dejar más espacio y visibilidad a material e iniciativas de FI o feministas; algunas compañeras se suman a la dinamización del facebook, aunque parcialmente.

LISTA FI PIMIENTA: se plantea hacer una migración de la lista tal cómo es a un google group o algo similar, y quedarnos con el dominio seguro para una lista interna/de trabajo. La migración será gradual ( probablemente a inicio otoño) para poder valorar las opciones ( se menciona también el uso de N-1 para uso interno, aunque de momento nadie se apunta a investigar) y para ir preparando ( explicando, anunciando el cambio) a todas las inscriptas. Se empezará enviando una Netiqueta ( guiás de uso/comportamiento para optimizar la lista) anunciando que estamos contemplando esos cambios ( una compañera se propone para buscar/proponer una Netiqueta a las demás en las próximas semanas, y cuando esté consensuada se enviará, idealmente antes de la pausa de verano).

CORREO FI GMAIL: algunas compañeras se apuntan a colaborar en la gestión administrativa de la lista, incorporándose gradualmente, temporalmente y en función de su disponibilidad.

TWITTER: se consensúa seguir manteniendo twitter como una herramienta con mucho potencial, aunque no se plantea necesariamente como objetivo dinamizarlo a tiempo completo como en la actualidad: algunas compañeras se apuntan a ir incorporándose gradualmente, aunque de momento sólo para gestión básica/menciones y campañas puntuales.

ESTRATÉGIA COMUNICACIÓN: se propone potenciar la coordinación entre las distintas herramientas, de cara a desarrollar una estrategia comunicativa más colectiva; se piensa cómo un grupo que podría, más allá de la gestión 'técnica' de cada herramienta, pensar en campañas de comunicación en sentido amplio, dónde varias podrían colaborar con material o aportaciones no específicamente de comunicación (textos, actividades, etc...). Algunas compañeras se dicen interesadas y se reunirán antes de la pausa del verano para hablar y ver cómo se podría implementar esta propuesta.

Como marco temporal, se propone intentar incorporar y/o aviar estas propuestas iniciales durante el verano y de cara al otoño, para ir empezando un proceso de repensamiento de la comunicación dentro de FI, pero al mismo tiempo considerando que estamos en un momento de pausa y reflexión que no es el ideal para poner en marcha grandes cambios.


22 de maig 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario