Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

lunes, 30 de mayo de 2011

Acta de l'assemblea del 30 de maig de 2011

FEMINISTES INDIGNADES. REUNIÓ 30 DE MAIG DE 2011


ORDRE DEL DIA

 1. Proposta de la Comissió d’Extensió
 2. Articulació amb la Comissió de Comunicació
 3. Demanda de la Comissió de Continguts
 4. Proposta de Diversitats Sexuals
 5. Continuïtat com a Feministes Indignades i en relació a l’Acampada
 6. Violències masclistes, racistes,…: visibilització i abordatge.
 7. AltresDESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ


1. Proposta de la Comissió d’Extensió

Ahir la Comissió d’extensió va fer una demanda a la Comissió F.I. per tal d’organitzar una trobada de “lluites sectorials feministes” per avui. La companya que va rebre aquesta la demanda els comenta que el termini que ens donen per a prepara-la és molt just però deixa el seu contacte per fer d’enllaç i possibilitar fer aquesta trobada en una altre moment.

Es comenta que les lluites feministes no son quelcom “sectorial”!

Hi ha diverses propostes de data, respecte els col·lectius que s’haurien de convocar i respecte el contingut de la trobada. S’acorda dur-la a terme el dijous 2 de juny 1 a les 18:00h al mig de la Plaça per tal que sigui una activitat oberta a totes les companyes i companys que s’hi vulguin apropar.

Es tractarà una temàtica concreta: “Les realitats feministes no visibilitzades” / “Feminismes per a totes les dones”, per tal de visibilitzar les organitzacions feministes i de dones que normalment no tenen un espai central al feminisme. S’acorda convidar a diversos col·lectius feministes de dones que pateixen una especial vulneració dels seus drets (migrades, dones musulmanes, treballadores sexuals, treballadores domèstiques, etc…).
El dimarts 31 de maig a les 18 hores algunes companyes es trobaran a l’espai de Feministes Indignades per tal de preparar la trobada. Una altra companya s’ofereix per comunicar-ho a la comissió d’extensió. Aquelles companyes que puguem contactar amb col·lectius feministes ho farem i enviarem els contactes als correus personals de les companyes encarregades de la dinamització de la trobada. També es proposa fer un petit text per fer-ne difusió.

Des d’Extensió també ens proposen deixar el nostre contacte a les assemblees de barris o d’altres localitats per tal que puguin contactar amb alguna de nosaltres per a fer xerrades/activitats feministes.


2. Articulació amb la Comissió de Comunicació

Es comenta que la llista de correus s’ha estat parlant de la correcció dels textos i els comunicats que emet l’Acampada. Aquests continuen utilitzant un llenguatge molt androcèntric. Sembla ser que algunes companyes s’ha ofert per a tractar aquest tema amb la Comissió de Comunicació. També es proposa que es podria plantejar aquesta qüestió a Intercomissions.

Cal visibilitzar la Comissió de F.I. al blog de l’acampada. S’informa que s’ha creat un espai virtual (N-1.CC) on s’està abocant tota la informació de l’Acampada.

Una companya comenta que també caldria parlar amb Comunicació per tal de canviar el nom amb el que apareixem al blog de l’Acampada (ja que se’ns anomena com a “Dones Indignades”).

També es proposa identificar-nos com a Feministes Indignades (amb un adhesiu o similar), com fa la resta de comissions, alhora d’anar a les altres Comissions i també per tal de poder dinar al migdia.


3. Demanda de la Comissió de Continguts

Des de Continguts se’ns ha realitzat la següent demanda: abans del dimecres 1 de juny hauríem de fer arribar una demanda per tal que la incloguin al document de mínims.

Es comenta que tenim un manifest amb diverses propostes i que és incongruent escollir-ne nomes una.

També es parla de trasnversalitzar les nostres demandes a les Comissions competents en cadascun dels àmbits.

Un companya comenta que al manifest troba a faltar una referència explícita a la lluita antipatriarcal. També proposa fer cartells i difondre la idea que el patriarcat enforteix al sistema capitalista i que si no acabem amb ell tampoc podrem vèncer al capitalisme.

En relació a aquest punt, finalment s’acorda:

 • Traspassar a Continguts una proposta de “minim-máxim”, formulat de la següent manera "Qualsevol transformació del model socioeconòmic actual s'ha de fer amb perspectiva feminista i de gènere i ha d'anar orientada a eradicar l’opressió heteropatriarcal contra dones, lesbianes i persones transexuals, transgènere i intersexuals en la que se substenten el patriarcat i el capitalisme".

 • Fer una relació, de les demandes expressades al nostre manifest per àmbits d’actuació, i fer-les arribar (majoritàriament per correu electrònic, tot i que alguna companya s’ofereix de portar-les personalment a alguna de les comissions) a les comissions competents.

També es proposa fer un glossari de termes que acompanyi el nostre manifest per tal que sigui més entenedor. Dues companyes s’encarregaran d’elaborar-lo.

Una companya comenta que com a F.I cal incidir en tot allò que aportem al moviment; Sovint tendim a comunicar i fer èmfasi en les nostres demandes sense visibilitzar també les nostres aportacions.


4. Proposta de Diversitats Sexuals

S’informa que l’espai de Diversitat sexual està muntant un punt per tal de puguer recollir i comunicar a la Comissió Jurídica qualsevol tipus d’agressió. Es important treballar conjuntament aquest tema. S’acorda reprendre aquest punt a la reunió de demà.


5. Continuïtat com a Feministes Indignades i en relació a l’Acampada

S’informa que a l’Assemblea General del 29 de maig es va acordar que el dimarts es votaria què fer en relació a la continuïtat de l’Acampada.

Hi ha consens sobre la necessitat i els desitjos de continuació de la comissió de Feministes Indignades, no obstant s’ha de veure com es concreta aquesta continuïtat.

S’informa que aquest vespre, a l’Assamblea General, la veu de les comissions es restringirà al tema de la continuïtat de l’Acampada. Com a moviment es reflexiona al voltant de les següents idees:

 • La necessitat de no sobrecarregar-se per així poder continuar amb força.
 • Respecte la proposta de vaga general cal fer evident que aquesta és molt androcèntrica ja que no contempla a les moltes dones: les treballadores domèstiques, les dones que duen a terme treballs de cura no remunerat, etc… Cal pensar en una vaga on estiguem incloses les dones!

Tot i aquestes reflexions s’acorda no parlar a l’Assemblea General d’aquesta nit perquè no s’ha arribat a cap consens ferm i ens cal més temps per a madurar aquestes idees i aportacions. S’acorda continuar amb aquest debat a la reunió de demà.


6. Violències masclistes, racistes,…: visibilització i abordatge.


La intervenció d’ahir a l’Assemblea General va tenir una acollida molt bona (la companya que va fer la intervenció enviarà el text a la llista de correus).

Una companya comenta que ahir, després d¡aquesta intervenció a l’A.G. dues dones es va apropar a l’espai de F.I per tal de denunciar agressions que han tingut lloc aquests dies a Pl. Catalunya. També es va apropar una altra dona demanant informació sobre entitats que intervenen amb dones en situació de violència masclista. Algunes companyes també varen recollir comentaris d’algunes dones que deien que havien estat buscant la comissió de F.I. però que no la trobaven. En relació a això es fa una valoració molt positiva de la intervenció en l’A.G i de la necessitat de seguir intervenint i aportant en l’Assemblea General. Tanmateix, es decideix que es vol continuar parlant sobre com visibilizar i denunciar les violències.


7. Altres

A partir de la proposta realitzada per una companya, s’acorda dividir les reunions de F.I. en dos moments: un per al debat i la reflexió interna i un altre per tractar les relacions amb la resta de comissions. Es considera important dedicar temps a la reflexió interna perquè és a partir d’aquesta que sorgeixen temes com la reflexió sobre la violència que ahir es va traslladar a l’Assemblea General i que va tenir una acollida tant bona per part de tothom. Així doncs, s’acorda dividir el temps en dos, dedicant la primera meitat de l’assemblea a la reflexió interna per, posteriorment, parlar de la relació amb la resta de les comissions i tractar els temes urgents).

D’altra banda, una companya informa que des de Diversitats Sexuals estan preparant un debat entorn el treball sexual. Seria interessant coordinar-nos.
TEMES PENDENTS*:

 • Punt de denúncia de les agressions (Punt 4 de l’ordre del dia).
 • Com visibilitzem i abordem les violències? (Punt 6. Vinculat al punt 4)
 • Aportacions sobre la continuitat del movinment (punt 5).

* Recull de temes pendents realitzat per part de la persona encarregada de l’elaboració de l’acta.1 En un primer moment es proposava fer l’activitat el divendres 3 de juny però una companya informa que aquest divendres i dissabte es durà a terme l’Escola Feminista d’Estiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario