Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

viernes, 13 de julio de 2012

ACTA Feministes Indignades 9 DE JULIOL DEL 2012


-Pel nombre reduït de companyes presents a l’assemblea, es que la dinàmica en la que havien treballat les companyes i l’ordre del dia proposat per aquesta assemblea es posposa per la primera assemblea de setembre.

-Es presenten les companyes noves.

-Una d’elles proposa la publicació d’un llibre sobre Prostitutes Indignades a Itàlia, on alguns col·lectius alternatius estan interessats en el tema. S’enviarà un mail a totes les companyes, per les que vulguin participar. Es proposa que entri a l’ordre del dia de la primera assemblea de setembre.

-Es discuteix si aquesta és l’última assemblea de l’estiu.
·Es remarca que tota assemblea és decisòria, perquè ha estat públicament convocada. Però també es diu que aquest punt no estava previst a l'ordre del dia.
·Es recorda la necessitat de descans desprès d’un any tant productiu.
·S’està d’acord amb que sigui la última.
·Com a solució –per si alguna de les companyes absents no hi estigués d’acord-, es proposa que, si en una setmana no hi ha cap dona que s’hi oposi, s’acorda que aquesta serà la última assemblea del curs.

-S’acorda la data de tornada: 5 de setembre, a les 19, en Ca la Dona.
·A l’assemblea de setembre, es treballaran les propostes en grup: no és viable fer-ho quan hi ha poques persones.
·Encara no es pot decidir qui serà la dinamitzadora de l’assemblea del 5 de setembre: no hi ha possibilitat de comprometre’s amb seguretat, ja que encara falten dos mesos. Es decidirà per mail una setmana abans.

S'informa del contacte fet amb el grup “Deuda y Género”, que treballa per tal de “tratar el género de manera transversal en el tema de la deuda”. La investigació s’estructura en tres punts (repartits en tres grups):

a)Polítiques específiques d’igualtat: quines serien i quines retallades hi ha hagut. Anàlisis dels pressuposts del 2010 fins al 2012.
b)Polítiques dirigides a reduir les desigualtats entre gèneres ,quines hi ha i quines retallades. Es sol·licita informació i sobre aquest punt estan en fase de pressa de contacte amb altres grups feministes que treballin el tema.
c)Polítiques que reprodueixen la desigualtat entre gèneres. (Es recorda que ja existeixen) Sobre aquest tema ja disposen de documents que tracten el tema.

·El grup busca unions amb altres organitzacions feministes.
·A més del treball d’investigació,es proposen aportar continguts de gènere a les dues sessions de formació sobre el tema del deute d'aquest juliol(estendre el seu treball a altres àmbits, com els cursos de formador de formadors) una sobre deute i l'altra sobre formació de formadors.
·La propera reunió és el 30 de juliol.
·Es discuteix sobre el que pot aportar Feministes Indignades.
-Es recorda que ja hi ha treballs sobre el tema fets a l’àmbit de la Universitat.
-Podem posar-les en contacte amb dones que treballen la perspectiva ecofeminista, per exemple, amb el tema del medicamentazo.
-Es recorda que molta d’aquesta informació ja ha estat elaborada.
-Una companya diu que tenim informació sobre el tema, però recorda que la nostra capacitat de treball (temps, esforç…) no és il·limitada.
-Una companya diu que el tema que proposa “Deuda y Género” és molt parcial pel que fa l’extensió i complexitat del tema del deute des de la perspectiva de gènere (que també inclou temps, salari…); també es recorda que justament temes com salari i temps estan inclosos en la proposta de treball.
-Cap de les presents no podrem assistir a la reunió del 30 de juliol, però s'acorda que podem enviar links i documents que siguin d’utilitat i de moment ho centralitza la companya que ha fet el contacte. Tres companyes diuen que tenen material per a aportar.
-També s'acorda consultar si com a FI podem entrar en el seu pirate pad,( perquè les dones de Feministes Indignades puguin intervenir als seus)per a col.lectivitzar els debats. I en cas de que sigui complicat es proposa la creació d’un nou pirate pad de FI sobre el tema

-Mujeres P’alante:
·Han trobat un local a Hospitalet: la Cooperativa Integral Catalana (CIG).
·Busquen recolzament i cooperació en:
-Assessoria psicosocial.
-Cursos.
-Coneixements en ordinadors i informàtica (per a poder muntar un locutori i ajudar a les dones a ampliar el seu currículum).
·S’enviarà un correu a la llista, per les companyes que vulguin participar.

-Malentés de Casa sin Fronteras: es va oferir un espai, per si algú tenia la possibilitat de llogar-lo. En concret, s’oferia el lloguer per a grups amb iniciatives diverses. Una companya va enviar un mail, que va crear confusió i va fer pensar al grup que se’ns oferia l’espai de manera gratuïta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario