Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

lunes, 7 de octubre de 2013

Acta assemblea Feministes Indignades 29 de setembre 2013


Ordre del dia (Assemblea 29/11/2013)

  1. Conte
  2. Treballador de correus
  3. Valoració mani
  4. Agenda + vaga social
  5. Antirrepre
  6. Nom grup de treball

  1. Roda de presentacions: hi ha 2 companyes que venen per primera vegada.
  1. I visqueren felices està a l’espera d’edició (manca de fons). Davant la petició de fer una petita modificació del conte decidim que no acabem de veure-la i que el conte es queda com està.Es demana que si algun dia s’edita es faci una donació a la Fondona.
  2. Un treballador de correu va fer objecció de consciència i es negà a repartir propaganda anti-avortista, està sancionat i en risc d’acomiadament.
  3. Una companya manifesta les seves reticències davant una campanya que converteix en heroi i protagonista un home en un moment de vulneració de drets de les dones. D’altra banda, sembla que hi ha un conflicte laboral i iner-sindical que va més enllà de la qüestió de l’avortament. En tot cas, es decideix donar suport al treballador: hi ha recollida de signatures a BCN i des de la CGT de Madrid. Estaria donar suport com a col·lectiu i, alhora, signar individualment per qüestions de validesa legal. El manifest ja està penjat al blog.
Valoració mani:
Una companya considera que va estar poc secundada, que no recollia la gravetat del moment actual.
Una altra comenta la dispersió que hi va haver com FI, poc compromís grupal per fer FemBloc.
Es va trobar a faltar un bloc a la mani que posés ironia, joc, lemes, etc.
Hi ha qui diu que es va avorrir, que semblava un passeïllo típic de data assenyalada per a mani.
Es va trobar a faltar preparació abans de la mani i també megafonia.
5 indignades van fer la pancarta de capçalera, se’n havien fet més però es van quedar a Ca la dona.
Es comenta que per fer difusió a la mani potser caldria pensar la forma d’anar més enllà dels nostres propis mitjans, per tal que arribés a sectors més amplis de la població.
Algú considera que caldria incidir a través de campanyes que fessin veure que la qüestió de l’avortament va més enllà del dret al propi cos, també té a veure amb la implantació d’un sistema familiar, econòmic, etc. Això potser podria fer que d’altres col·lectius s’impliquessin.
A una companya li sorprèn el desconeixement del jovent sobre les dimensions i gravetat d’aquest retrocés legal.
Es comenta la necessitat que les interessades en aprofundir en el tema de l’avortament es vinculin més a la campanya, vagin a les reunions i facin el traspàs de la info. Actualment ja hi ha 2 companyes que acostumen a anar-hi.
Hi ha qui planteja la necessitat de crear un grup “més activista” sobre aquesta qüestió. Aquest grup es reunirà divendres 4 d’Octubre, a les 19.00h, a Ca la Dona.
Hi ha qui planteja fer accions que apuntin a la desobediència. Una altra comenta que haurem de començar a pensar com organitzar-nos i desobeir un cop s’aprovi la nova llei.
Es parla de la darrera votació al Parlament català, en què hi ha un compromís de garantir drets sexual i blindar garanties actuals, ens preguntem si la llei autonòmica pot entrar en contradicció amb l’estatal, tenint en compte que no té competències sobre el codi penal,

      4. Propera reunió sobre vaga social serà l’1 d’Octubre, una companya està interessada en anar-hi però no pot garantir la seva assitència.
       5. Una companya es compromet a esbrinar info respecte la primera trobada, que es va fer a la Revol i en què no hi vàrem poder anar.
       6. Grup maternitats i diversitats sexuals: hi ha qui no veu el nom, creu que es barregen temes. S’hi està d’acord, se seguirà pensant el nom, no és definitiu.

Properes assemblees indignades seran 09/10/2013 i 20/10/2013
.

Pel proper dia recuperarem els temes i els formats d’organització que vàrem triar abans de l’estiu, potser es podran incloure nous temes. Recordem que vàrem quedar 2 assemblees temàtiques i una ordinària.

No hay comentarios:

Publicar un comentario