Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

jueves, 27 de marzo de 2014

"Nosaltres també estàvem al Parlament, 

ho tornaríem a fer i seguim al carrer" 

 Femblock Feminista Mani 29M 18.30 

Pça Catalunya davant Edifici Telefònica 

  El 15 de juny de 2011, l’Assemblea de Feministes Indignades vàrem participar al bloqueig simbòlic del Parlament, amb milers de persones que, com nosaltres, volien aturar el primer paquet de retallades i ajustos estructurals a l’Estat, l’anomenada Llei Òmnibus. Vàrem estar rodejant la Ciutadella; vàrem viure i veure la indiferència i el menyspreu dels diputats i diputades que ignoraven la voluntat popular en forma de protesta al seu davant; vàrem viure en carn pròpia la brutalitat policial i vàrem presenciar com el President de la Generalitat arribava al Parlament en un helicòpter pagat amb els nostres impostos, disposat a desmantelar els serveis públics que totes i tots havíem contribuit a mantindre. 

 Aquella tarda, davant del Parlament, vàrem estar explicant com afectarien les primeres retallades a les dones, i vàrem anar fins a Plaça Sant Jaume visibilitzant el nostre rebuig al muntatge mediàtic que ja en aquell moment condemnava les persones detingudes i les titllava de violentes i delinqüents per oposar-se a la violència i delinqüència organitzada dels ajustos estructurals pactats entre aquests polítics, la banca i els taurons de les finances. 

 Hem seguit als carrers des d’aleshores, acompanyant totes les marees, visibilitzant les crítiques, propostes i alternatives feministes al patriarcat neoliberal, organitzant-nos per fer front a la doctrina del shock, prenent el carrer a les vagues generals, aturant desnonaments i desallotjaments de cases okupades, plantant cara i posant el cos davant la repressió policial, rebutjant la reforma laboral, les retallades als serveis socials, als pressupostos familiars, a l’atenció a les persones amb diversitat funcional, oposant-nos a la contrarreforma de l’avortament, les pujades del transport públic, la privatització d’escoles i hospitals… 

Aquest 29 de març estarem al carrer rebutjant la llei mordaça que ens vol callades i espantades perquè no puguem aturar l’estafa organitzada dels ajustos estructurals. 

 Seguim i seguirem manifestant-nos, desobeint, fent escarnis públics als responsables de l’estafa, creant xarxes de suport mutu i de cooperació, construint poder popular i alternatives des de la base. Nosaltres estàvem al Parlament, podríem haver sigut qualsevol de les persones detingudes, i no reconeixem la justícia de l’enemic que els vol condemnar per fer el que hem fet totes nosaltres: defensar els bens comuns, la sobirania i la voluntat popular. Absolem les represaliades per defensar els drets i els bens comuns i condemnem els responsables de l’estafa! 

Ni estem ni esteu soles! Si toquen a una, ens toquen a totes! Nosaltres també ho tornaríem a fer, i ho seguirem fent!  

Contra l’ofensiva patriarcal i capitalista, desobediència feminista!

 
Nosotras también estábamos en el Parlamento.


Lo volveríamos a hacer y continuamos en la calle.


Femblock Feminista Mani 29M 18.30 

Pça Catalunya delante del edificio Telefònica
El 15 de junio de 2011 , la Asamblea de Feministes Indignades participamos al bloqueo simbólico del Parlamento, con miles de personas que, como nosotras, querían detener el primer paquete de recortes y ajustes estructurales en el Estado, la llamada Ley Ómnibus. Estuvimos rodeando la Ciutadella; vimos y vivimos  la indiferencia y el menosprecio de los diputados y diputadas que ignoraban la voluntad popular expresada en forma de protesta delante suya; vivimos en carne propia la brutalidad policial y presenciamos como el Presidente de la Generalitat llegaba al Parlamento en un helicóptero pagado con nuestros impuestos, dispuesto a desmantelar los servicios públicos que todas y todos habíamos contribuido a mantener.

Aquella tarde , ante el Parlamento, estuvimos explicando cómo afectarían los primeros recortes a las mujeres, y fuimos hasta Plaza San Jaume visibilizando nuestro rechazo al montaje mediático, que ya en ese momento condenaba las personas detenidas y las tildaba de violentas y delincuentes, por oponerse a la violencia y delincuencia organizada de los ajustes estructurales pactados entre estos políticos, la banca y los tiburones de las finanzas .

Hemos seguido en las calles desde entonces, acompañando todas las mareas , visibilizando las críticas, propuestas y alternativas feministas al patriarcado neoliberal, organizándonos para hacer frente a la doctrina del shock, tomando la calle en las huelgas generales, deteniendo desahucios y desalojos de casas okupadas, plantando cara y poniendo el cuerpo ante la represión policial, rechazando la reforma laboral , los recortes en los servicios sociales, los presupuestos familiares, la atención a las personas con diversidad funcional, oponiéndose a la contrarreforma de la aborto, las subidas del transporte público, la privatización de escuelas y hospitales ...

Este 29 de marzo estaremos en la calle rechazando la ley mordaza que nos quiere calladas y asustadas que no podamos detener la estafa organizada de los ajustes estructurales .

Seguimos y seguiremos manifestándonos, desobedeciendo, haciendo escarnios públicos a los responsables de la estafa, creando redes de apoyo mutuo y de cooperación , construyendo poder popular y alternativas desde la base . Nosotras estábamos en el Parlamento, podríamos haber sido cualquiera de las personas detenidas, y no reconocemos la justicia del enemigo que los quieren condenar para hacer lo que hemos hecho todas nosotras: defender los bienes comunes, la soberanía y la voluntad popular.

Absolvemos a las represaliadas por defender los derechos y los bienes comunes y condenamos los responsables de la estafa!

Ni estamos ni estáis solas! Si tocan a una, nos tocan a todas! Nosotras también lo volveríamos a hacer, y lo seguiremos haciendo!

Contra la ofensiva patriarcal y capitalista , desobediencia feminista!


 No hay comentarios:

Publicar un comentario