Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

miércoles, 29 de junio de 2011

Acta de la assemblea de 28 de juny de 2011

Assemblea de Feministes Indignades, Barcelona, 28 de juny 2011
·       Es proposa donar resposta a les demandes que se’ns fan com a feministes Indignades, com per exemple la demanda feta des de l’Assemblea de Sant Antoni. En aquest punt surten les propostes o bé de que algunes de nosaltres poguéssim participar del Taller/debat sobre violència que es durà a terme el proper diumenge, i aportar la nostra visió sobre aquest tema, o bé poder elaborar el proper dia un llistat amb preguntes i qüestions de debat sobre aquest tema i enviar-li a la ass. de Sant Antoni, per a que elles mateixes les puguin treballar el diumenge (han sortit com a possibles punts a debatre què  és es violència i que no, qüestionar-se el binomi violència/pacifisme, la utilització de xarxes de suport i eines pròpies per a la auto defensa, eliminar la postura de victimisme i necessitat de protecció, les pors, la legitimitat de les diferents postures davant l’autodefensa, autodefensa feminista, ...)

·       Es proposa definir una sèrie de temes per a debatre i reflexionar col·lectivament i elaborar sobre aquests temes algun document o material, per a treballar amb això als barris i transversalment a la resta del moviment. I també per a donar resposta a les demandes que se’ns vagin fent.
Les propostes de temes que han anat sortint son:
-Violència
- Treball domèstic
- Com afecten les retallades a les dones (en clau de salut, laboral, etc) i impacte de la crisis en la situació de les dones.
-...
Es realitzen dues propostes de treball en aquest sentit:
- Es planteja crear “grups de treball” entre nosaltres per temes, que unes quantes treballin sobre un tema concret i elaborin reflexions i que posteriorment aquest treball es traspassi a la resta de la comissió per tal de acaba de perfilar-ho.
- O bé que es creen “petits grups de treball” sobre aquests temes concrets i que cada “grup de treball” s’encarregui de preparar una assemblea temàtica per tota la comissió i a partir de les reflexions que surtin d’aquesta, elaborar els documents o materials.
(La diferència estaria en si s’aborda intensament i s’elabora algo en petit grup i posteriorment  es fa el traspàs a la comissió sencera, o bé si simplement el petit grup recull informació i les documents i reflexions s’elabora profundament des de la comissió sencera).
·       Es proposa també convidar a altres dones, associacions, col·lectius que ja estiguin treballant en aquests temes per a que ens donin informació.
·       Per altra banda es va recordar que el 5 de juliol es compleix un any de l’entrada en vigor de la actual Llei del avortament, i des de Ca la Dona se’ns va demanar si volíem participar d’alguna acció per aquesta data, s’haurà de valorar en la propera assemblea.
·       Es realitza també la proposta de realitzar alguna acció de suport a les feministes hondurenyes que actualment fa un any del cop d’estat a Hondures.
·       Queda pendent debatre com articulem la nostra continuïtat: ens continuem veient 2 dies a la setmana? Només un dia? Quin/quins

No hay comentarios:

Publicar un comentario