Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

domingo, 2 de febrero de 2014

#AlertaFeminista: Febrer en Lluita!  Aturem la contrarreforma de l'avortament!Febrer en Lluita!  
Aturem la contrarreforma de l'avortament!
 
Jo decideixo, jo desobeeixo. 
Avortament lliure i gratuït

Seguim en alerta feminista pel dret a l’avortament lliure i gratuït
#Febrer en Lluita: Aturem la contrarreforma de l’avortament!
Davant l’avantprojecte de llei de “protección del concebido y derechos de la mujer embarazada”, presentat al Consell de Ministres el passat 20 de desembre pel Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, formada per activistes i organitzacions feministes i de dones i en defensa dels drets sexuals i reproductius d’arreu de Catalunya, volem manifestar:
  1. Denunciem l’estratègia de confusió i alarmisme social de Gallardón, que assegura que l’avantprojecte de contrarreforma de l’avortament està aprovat, quan encara ha de pasar pels dictàmens del Consell General del Poder Judicial, el Consell d’Estat i altres instàncies i per tràmit parlamentari. Aclarim, doncs, que que la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l’Embaràs de 2010 segueix vigent i les dones que ho desitgin poden acollir-se a ella per avortar si així ho decideixen. Des de gener de 2012 el Ministre de Justícia ha llançat diversos globus sonda anunciant la contrarreforma de l’avortament per posar a prova la capacitat de reacció del moviment feminista, les dones i la societat en general, per pagar el tribut del suport de l’Esglèsia al Partit Popular i per acontentar els sectors ultracatòlics i més reaccionaris del propi PP i el seu electorat. Seguim al carrer i en alerta feminista per aturar la contrarreforma de l’avortament.
  1. Denunciem l’obscurantisme amb què s’ha gestat l’avantprojecte de llei esmentat, el·laborat a esquenes de les dones, del moviment feminista i pels drets sexuals i reproductius i de la comunitat mèdica laica, i recordem un cop més que els únics experts consultats són grups ultracatòlics i antielecció com el Comité de Bioètica d’Espanya, amb vincles amb el Vaticà. Recordem, a més, que aquests grups i la Santa Seu porten des dels anys 80 liderant una ofensiva d’injerència en les lleis per a restringir el dret a l’avortament arreu del món, que té com a conseqüència que, segons la OMS, 47.000 dones morin cada any en avortaments clandestins ( 28 al dia en regions com Llatinoamèrica i Carib). Els grups antielecció no defensen la vida, sinó que imposen polítiques que causen morts i perjudiquen greument la salut pública. Seguim defensant els drets sexuals i reproductius de les dones i de totes les persones i la no injerència de les religions, l’estat ni cap altra instància en nostre dret a decidir sobre el propi cos.
  1. Denunciem que l’avantprojecte de llei de Gallardon suposa la denigració legal i social de les dones, tot imposant la tutela psiquiàtrica, mèdica i legal sobre la nostra capacitat de decidir. Alertem, a més, que la reimposició de permís de mares, pares i tutors legals a les menors de 18 anys que vulguin avortar afavoreix i perpetúa les situacions de violència masclista a l’àmbit familiar, ja que s’ha constatat que les poques joves que s’acullen a aquesta mesura ho fan perquè pateixen pressions o violència per no exercir el seu dret a decidir si continuar o no l’embaràs. A més, alertem de que l’avantprojecte de llei deixa en una situació de total indefensió les dones que vulguin avortar per malformacions del fetus que no siguin incompatibles per la vida, posant-les en una situació de risc físic i mental i abocant-les a situacions dramàtiques. Seguim defensant el dret a decidir de les dones sense tuteles mèdiques, judicials i socials.
  1. Denunciem que aquesta reforma afavoreix que les dones amb mitjans econòmics puguin avortar (pagant, evidentment), i aboca les que tenen menys recursos a fer-ho clandestinament i en condicions insegures, posant en risc la seva salut i la seva vida.. Imposar un via crucis legal per poder avortar implica afavorir la sanitat privada i el desmantellament de la sanitat pública que el govern estatal i els autonòmics estan fent per mitjà de reformes, retallades, acomiadaments i privatitzacions encobertes. Seguim defensant el dret a l’accés universal a la salut de les dones i de totes les persones, independentment de la seva situació econòmica o administrativa.
  1. Denunciem que l’avantprojecte de llei de Gallardon culpabilitza les dones, tot convertint en un problema individual el que hauria de ser un dret colectiu, l’exercici dels Drets Sexuals i Reproductius, i s’emmarca en una ofensiva misògina institucional que persegueix el retorn al model de família patriarcal, basada en la submissió de les dones i el seu confinament a l’àmbit domèstic. Ens imposen un model de família minoritari, ens neguen altres fòrmules de família i convivència, amb mesures com l’exclusió de les dones soles i lesbianes de l’accés al tractament de reproducció assistida a la xarxa sanitària pública, i ens dificulten la lliure decissió sobre l’anticoncepció amb la retirada de dels anticonceptius de darrera generació dels medicaments finançats per la Seguretat Social. La reforma laboral de 2012; la modificació de la reforma aprovada el mateix dia que es va presentar l’avantprojecte de llei de contrarreforma de l’avortament; la reforma del sistema de pensions; les retallades pressupostàries per a la Llei d’Atenció a la Dependència; la Llei Wert, que afavoreix la segregació per sexes a l’escola i suprimeix l’educació sexoafectiva del currículum escoplar; les retallades i privatitzacions del’ educació i sanitat publiques , els serveis socials, els ajuts familiars…expulsen les dones del mercat de treball i ens forcen a assumir en exclusiva el treball domèstic, reproductiu i de cura de les persones sense reconeixement econòmic ni social, a més d’abocar-nos a la dependència econòmica i la feminització de la pobresa. Seguim defensant la llibertat de decissió de les dones en tots els àmbits de la vida, el que implica generar les condicions necessàries perquè l’equitat de gènere sigui una realitat a les feines assalariades, l’escola, la universitat, les llars i els carrers.
  1. Avui com ahir, reivindiquem la despenalització total de l’avortament (menys en casos d’avortament forçat) i la seva regulació per protocols mèdics; l’accés a l’avortament lliure i gratuït, sense plaços ni supòsits, en la sanitat pública, així com a anticonceptius gratuïts, segurs i eficaços i la inclusió de l’ educació sexual i afectiva amb visió de gènere en tot el currículum escolar. Tot i que la llei d’IVE i SSR de 2010 va suposar un avanç respecte a la situació prèvia, la Campanya sempre ha plantejat que és insuficient per garantir el ple exercici dels drets sexuals i reproductius de les dones i de totes les persones i n’ha reclamat la total implementació. Seguim caminant per a assolir el ple dret a l’avortament lliure i gratuït i i no tolerarem cap retrocés en el reconeixement de l’autodeterminació sobre els nostres cossos.
  1. Fem una crida a la mobilització, l’acció i la desobediència civil, política i institucional davant la possible aprobació de la contrarreforma de l’avortament. Gallardon ha decidit passar a la història com el Ministre del túnel del temps, vol portar-nos de viatge a un passat en què 3.000 dones morien cada any en avortaments clandestins a l’Estat espanyol, i ha lligat el seu destí polític a aquesta fita. Les dones hem lluitat durant segles, en altres etapes històriques, sota altres governs, sota múltiples violències i repressions, per aconseguir viure com a éssers lliures i autònoms. Seguim i seguirem lluitant i obrint espais de llibertat perquè sabem que, sigui quina sigui la llei, si una dona decideix avortar, ho farà. Seguirem treballant per una sexualitat lliure, plaent, no discriminatòria, submissa ni heteropatriarcal. Les dones decidim, decidirem i, si cal, desobeirem.
Ni Rouco ni Gallardon ens negaran la decissió!
Pel dret a l’avortament, les dones ens plantem

Convocatòries:

8 de febrer, jornada de lluita arreu del territori:

Sabadell, 12h. Pça de la Creu Alta

Barcelona, 11. 30h, Pça de la Catedral.

I moltes més….estigueu atentes i atents!!!!!

14 de febrer, manifestació a Barcelona: Delegació de Govern, 19h
*La Coordinadora Estatal d’Organitzacions Feministes recull aquestes i altres convocatòries de mobilitzacions a nivell estatal i internacional per l’avortament lliure i gratuït durant tot el mes. Més informació: http://www.feministas.org/spip.php?article798


Seguimos en alerta feminista por el derecho al aborto libre y gratuito
#FebreroFeminista: ¡Paremos la contrarreforma del aborto !
Ante el anteproyecto de ley de "protección del concebida y Derechos de la mujer embarazada", presentado al Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït (Campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito), formada por activistas y organizaciones feministas y de mujeres y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de toda Catalunya, queremos manifestar:
1. Denunciamos la estrategia de confusión y alarmismo social de Gallardón, que asegura que el anteproyecto de contrarreforma del aborto está aprobado, cuando todavía tiene que pasar por los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y otras instancias y por trámite parlamentario. Así, aclaramos que que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 sigue vigente y las mujeres que lo deseen pueden acogerse a ella para abortar si así lo deciden. Desde enero de 2012, el Ministro de Justicia ha lanzado varios globos sonda anunciando la contrarreforma del aborto para poner a prueba la capacidad de reacción del movimiento feminista, las mujeres y la sociedad en general, para pagar el tributo del soporte del Iglesia en el PP y para contentar a los sectores ultracatólicos y más reaccionarios del propio PP y su electorado. Seguimos en la calle y en alerta feminista para detener la contrarreforma del aborto.
2. Denunciamos el oscurantismo con que se ha gestado el anteproyecto de ley mencionado, elaborado a espaldas de las mujeres, del movimiento feminista y por los derechos sexuales y reproductivos y de la comunidad médica laica, y recordamos una vez más que los únicos expertos consultados son grupos ultracatólicos y anti-elección como el Comité de Bioética de España , con vínculos con el Vaticano. Recordemos, además, que estos grupos y la Santa Sede llevan desde los años 80 liderando una ofensiva de injerencia mundial en las leyes para restringir el derecho al aborto, que tiene como consecuencia que, según la OMS, 47.000 mujeres mueran cada año en todo el mundo en abortos clandestinos (28 al día en regiones como Latinoamérica y Caribe). Los grupos antielección no defienden la vida, sino que imponen políticas que causan muertes y perjudican gravemente la salud pública. Seguimos defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de todas las personas y la no injerencia de las religiones, el estado ni ninguna otra instancia en nuestro derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
3. Denunciamos que el anteproyecto de ley de Gallardon supone la denigración legal y social de las mujeres, imponiendo la tutela psiquiátrica, médica y legal sobre nuestra capacidad de decidir. Alertamos, además, que la reimposición de permiso de madres, padres y tutores legales a las menores de 18 años que quieran abortar favorece y perpetúa las situaciones de violencia machista en el ámbito familiar, ya que se ha constatado que las pocas jóvenes que se acogen a esta medida lo hacen porque sufren presiones o violencia por no ejercer su derecho a decidir si continuar o no el embarazo. Además, alertamos de que el anteproyecto de ley deja en una situación de total indefensión a las mujeres que quieran abortar por malformaciones del feto que no sean incompatibles para la vida, poniéndolas en una situación de riesgo físico y mental y vertiendo las a situaciones dramáticas. Seguimos defendiendo el derecho a decidir de las mujeres sin tutelas médicas, judiciales y sociales.
4. Denunciamos que esta reforma favorece que las mujeres con medios económicos puedan abortar (pagando, por supuesto), y fuerza a las que tienen menos recursos a hacerlo clandestinamente y en condiciones inseguras, poniendo en riesgo su salud y su vida. Imponer un via crucis legal para poder abortar implica favorecer la sanidad privada y el desmantelamiento de la sanidad pública, que el gobierno estatal y los autonómicos están acometiendo por medio de reformas, recortes, despidos y privatizaciones encubiertas. Seguimos defendiendo el derecho al acceso universal a la salud de las mujeres y de todas las personas, independientemente de su situación económica o administrativa.
5. Denunciamos que el anteproyecto de ley de Gallardón culpabiliza a las mujeres, convirtiendo en un problema individual lo que debería ser un derecho colectivo, el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y se enmarca en una ofensiva misógina institucional que persigue el retorno el modelo de familia patriarcal, basada en la sumisión de las mujeres y su confinamiento en el ámbito doméstico. Nos imponen un modelo de familia minoritario; nos niegan otras fórmulas de familia y convivencia, con medidas como la exclusión de las mujeres solas y lesbianas del acceso al tratamiento de reproducción asistida en la red sanitaria pública, y nos dificultan la libre decisión sobre la anticoncepción con la retirada de los anticonceptivos de última generación de los medicamentos financiados por la Seguridad Social. La reforma laboral de 2012; la modificación de la reforma, aprobada el mismo día que se presentó el anteproyecto de ley de contrarreforma del aborto; la reforma del sistema de pensiones; los recortes presupuestarios para la Ley de Atención a la Dependencia; la Ley Wert, que favorece la segregación por sexos en la escuela y suprime la educación sexoafectiva del curriculum escolar; los recortes y privatizaciones del educación y sanidad públicas, los servicios sociales, las ayudas familiares... expulsan a las mujeres del mercado de trabajo y nos fuerzan a asumir en exclusiva el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado de las personas sin reconocimiento económico ni social, además de abocarnos a la dependencia económica y la feminización de la pobreza. Seguimos defendiendo la libertad de decisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, lo que implica generar las condiciones necesarias para que la equidad de género sea una realidad en las tareas asalariadas, la escuela, la universidad , los hogares y las calles.
6. Hoy como ayer, reivindicamos la despenalización total del aborto (menos en casos de aborto forzado ) y su regulación por protocolos médicos; el acceso al aborto libre y gratuito, sin plazos ni supuestos, en la sanidad pública, así como a anticonceptivos gratuitos, seguros y eficaces, y la inclusión de la educación sexual y afectiva con visión de género en todo el currículo escolar. Aunque la ley de IVE y SSR de 2010 supuso un avance respecto a la situación previa, la Campanya siempre ha planteado que es insuficiente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de todas las personas y n ha reclamado la total implementación. Seguimos caminando para lograr el pleno derecho al aborto libre y gratuito y no toleraremos ningún retroceso en el reconocimiento de la autodeterminación sobre nuestros cuerpos.
7. Llamamos a la movilización, la acción y la desobediencia civil, política e institucional ante la posible aprobación de la contrarreforma del aborto. Gallardón ha decidido pasar a la historia como el ministro del túnel del tiempo, quiere llevarnos de viaje a un pasado en el que 3.000 mujeres morían cada año en abortos clandestinos en el Estado español, y ha ligado su destino político a esta meta. Las mujeres hemos luchado durante siglos, en otras etapas históricas, bajo otros gobiernos, bajo múltiples violencias y represiones , para conseguir vivir como seres libres y autónomos. Seguimos y seguiremos luchando y abriendo espacios de libertad porque sabemos que, sea cual sea la ley, si una mujer decide abortar, lo hará. Seguiremos trabajando por una sexualidad libre, placentera, no discriminatoria, sumisa ni heteropatriarcal. Las mujeres decidimos, decidiremos y, si es necesario, desobedeceremos.
¡Ni Rouco ni Gallardon nos negarán la decisión !
Por el derecho al aborto , las mujeres nos plantamos

Convocatorias:

8 de febrero , jornada de lucha en todo el territorio :

Sabadell, 12h. Pça de la Creu Alta/ / / / Barcelona , 11 . 30h , Plaza de la Catedral .

Y muchas más .... ¡estad atentas y atentos ! ! !

14 de febrero , manifestación en Barcelona: Delegación de Gobierno, 19h
* La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas recoge estas y otras convocatorias de movilizaciones a nivel estatal e internacional por el aborto libre y gratuito durante todo el mes . Más información :
http://www.feministas.org/spip.php?article798


Dissabte 8 de febrer, 11.30, 
Pça de la Catedral (Barcelona) ConcentracióDivendres 14 de febrer, 19h. 
Delegació de Govern (Barcelona) Manifestació
Us podeu descarregar els materials gràfics i bànners en aquest link: http://www.caladona.org/2014/01/febrerenlluita/

No hay comentarios:

Publicar un comentario