Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

viernes, 30 de marzo de 2012

Mor Adrienne Rich (1929-2012)


El passat 28 de març mor la poeta feminista Adrienne Rich. Durant la seva intensa carrera explorà temes com els drets de les dones, el racisme, la sexualitat, la justícia econòmica i l'amor entre les dones.
En aquesta fotografia, Rich a la dreta, amb Audre Lorde a l'esquerra i Meridel Le Sueur al mig.
Llegir més sobre Adrieen Rich aquí

Fotografies PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "R-evolucionando" a la llibreria PròlegMés fotografies aquí

Fotografies 25M FORA DE LES NOSTRES VIDESMés fotografies aquí

Vaga 29M

somos muchas

pancarta del femblock a la vaga 29Mpancarta del femblock a la vaga 29M

29M vaga global

miércoles, 28 de marzo de 2012

Informacions Vaga 29M i accions feministes per la vaga

Benvolgudes feministes,
us informem que diverses companyes estem dins de l'agència 29 (http://www.agencia29.net/) que farà la vaga d'informar sobre la vaga, posicionant els temes feministes: de 14 a 18h tindrem un espai a la ràdio que parlarà de la vaga des de la perspectiva de gènere: al treball assalariat, però també al reproductiu, domèstic i de cures (la iniciativa de penjar davantals als balcons és molt visual, no? i qualsevol altra que ens serveixi en aquest àmbit).
Podeu fer-nos arribar informacions als mòbils 674 408 031 / 674400307. Per passar a la ràdio en directe heu de trucar al 93 317 73 66. També estarem donant informació durant tot el dia de les accions feministes: de moment tenim contactes amb Dones pa'lante, Sindillar-Sindicat de treballadores domestiques i Gatamaula, que tenen pensat fer un piquet feminista matiner; Genera i espais de suport a les treballadores sexuals, vídues, precàries, treballadores i  Feministes Indignades, que convoca a les 18h a la Pça Catalunya, al seu espai de reunió durant l'Acampada de Bcn.

Passem links amb els bànners de l'agència, on apareixen perquè els pengeu a les vostres webs i blogs i tota persona que hi accedeixi ho pugui veure
Banners:
http://www.veintegenarios.net/29/banners.zip
Flyers:
http://www.veintegenarios.net/29/flyers.pdf

Qualsevol contacte o informació d'accions feministes aquest dia ha de ser difosa.  esperem les vostres infos!
Abraçades!

Més info sobre l'agència

Feministes Indignades adherima al comunicat sobre prohibició de la prostitució


descarga el pdf aquí

martes, 27 de marzo de 2012

El treball domèstic i de cures és un treball! El 29M, també fem vaga a casa!Aquest sistema econòmic se sosté gràcies al treball invisibilitzat que estem obligades a fer les dones. No apareix ni als mitjans de comunicació ni en estadístiques però el treball domèstic i de cures  produeix riquesa i benestar. Tot i això, ni està reconegut ni tenim cap dret ni garantia.

Volem que les necessitats humanes i les persones siguin el centre del sistema, no els mercats!

CONVOCATÒRIES DE PIQUETS FEMINISTES:

DIMECRES 28, a les 8.30h a la parada del bus 22 al Passeig de la Bonanova
a l'alçada de la clínica Teknon, (la parada es diu Centre Mèdic Teknon)

DIJOUS 29,  les 9.30h ens trobem totes davant de la parada de Liceu

Miniguia trabajadoras del hogar  Sindihogar aquí

Vaga 29M

DAVANT LA VAGA DEL 29M

Les Feministes Indignades manifestem el nostre suport a la vaga del 29M i apostem per a que aquesta sigui la continuació d’un procés de conflictivitat social. Lamentem la situació actual, en la que depenem de la convocatòria d’uns sindicats majoritaris, que després no dubten a asseure’s a firmar qualssevol retallada en drets laborals que el govern i empresaris posen per davant.
Lamentem també que en el disseny d’aquesta jornada de vaga moltes de nosaltres ens quedem fora de la majoria de cridats a l’acció:  nosaltres precàries, excluïdes, cuidadores, aturades...

Nosaltres que mai hem vist un conveni ni sabem qui és aquest senyor anomenat patronal, que gairebé no tenim dret a vaga per les característiques de la nostra feina precària i reproductiva: l’aïllament, la dependència econòmica, la carència de garanties, els riscos de represàlies, de renovació de contracte o de pèrdua del lloc de treball...

Nosaltres que no hem aconseguit entrar en aquest món “ideal” del treball assalariat amb sou fixe a final de mes, que veiem com els nostres cossos, els nostres coneixements i les nostres experiències no tenen valor allà dins, i que caiem en les dinàmiques d’autocensurar-nos, modificarnos, devaluar-nos per no haver aconseguit arribar a aquesta normalitat de clase mitja, recordem que la millor resposta al capitalisme és la col·lectiva, el suport mutu, la construcció d’alternatives feministes.

Per això creiem en la necessitat d’una vaga general, d’una jornada de lluita unitària que ens ajudi a visibilitzar el que ja fa temps que venim dient des de diferents espais feministes: la lògica de la acumulació del capital és incompatible amb la lògica de la sostenibilitat de la vida en condicions dignes.

Aquest enèsima “reforma laboral” suposa un atac gravíssim, un altre més, a les condicions de vida de la població en general i de les dones en particular. Un pas més en el descarat posicionament de l’Estat a favor dels interessos de banquers i empresaris i en contra dels nostres. Un pas més que ve acompanyat dels donats ja per destruir lo públic: les retallades a la sanitat, educació, sistema de pensions i atenció a la dependència (una llei més simbòlica que real), la clara deixadesa de les responsabilitats de l’Estat per proporcionar recursos per la vida.

Les dones, en el seu moment, ens incorporàrem al mercat laboral amb intenció de quedar-nos, superant moltes oposicions. Però ho vam fer en clara situació de desigualtat, marcada per una altíssima precarietat a l’entrada, durant i a la sortida de la vida laboral, pels baixos sous i una taxa d’atur sempre superior a la dels homes. I és que, des de sempre, el mercat laboral ha sigut dissenyat per complir amb el model patriarcal d’home proveïdor que guanya al pa i de dona mestressa de casa que aporta amb el seu treball a temps parcial. Totes les lleis i reformes laborals que hem viscut reforcen aquest model i a més a més de nou assistim a un discurs que ens senyala el camí de tornada a la casa.

A les dones se’ns assigna socialment la responsabilitat dels treballs domèstics, de reproducció social i de cures. Nosaltres diem que aquests treballs invisibilitzats, no reconeguts, i no pagats (i que no haurien d’estar sotmesos a les lleis del mercat) són els més importants, perquè són els què mantenen les vides vulnerables de totes les persones. La seva importància és tal, que és entorn a ells que s’hauria d’organitzar la nostra societat : els horaris, les ciutats…

Compatibilitzar aquest treballs amb la ocupació fora de casa ens suposa recórrer a les xarxes d’ajuda femenina: les nostres mares, avies, filles... quan no a la contractació d’altres dones, normalment migrades i mal pagades, que a la vegada deixen els seus fills i filles a càrrec d’altres dones.

Hem de dir ben alt que els treballs de reproducció no són únicament responsabilitat nostres, han de ser compartits, i nosaltres volem poder triar. El mercat laboral és inhumà, incompatible amb la cura de la vida. Per nosaltres una manera molt més intel·ligent de reformar-lo seria reduir la jornada  laboral de totes i tots i repartir totes les feines.

Com a feministes no volem que l’exclusió i les desigualtats socials siguin la norma, ens rebel·lem contra això i per això us cridem a totes per a que, des d’on estigueu, us sumeu a aquesta vaga. Des del treball assalariat, si el teniu, des de casa fent vaga de cures i traient els davantals al carrer; com a consumidores, fent vaga de consum, no facis la compra, no posis la rentadora, ni la tele, no agafis el transport públic, no portis els nens a l’escola, canvia la visita del metge.

Volem:
Una vaga d’ulls, de mans i de petons
Una vaga on respirar no sigui permès
una vaga a on neixi el silenci
per escoltar els passos del tirà que se’n va.
Gioconda Belli


Convocatòria  FemBloc MANIFESTACIÓ 29M

18h.Plaça Catalunya (espai de Feministes Indignades, darrera la cuina) Barcelona, 23 de març de 2012-

Feministes Indignades


ANTE LA VAGA DEL 29M

Las Feministes Indignades manifestamos nuestro apoyo a la huelga del 29M y apostamos porque este sea la continuación de un proceso de conflictividad social. Lamentamos la situación actual, en la que dependemos de la convocatoria de unos sindicatos mayoritarios, que luego no dudan en sentarse a firmar cualquier recorte en derechos laborales que el gobierno y los empresarios le pongan por delante. Lamentamos también que en el diseño de esta jornada de huelga muchas de nosotras nos quedemos fuera de la mayoría de llamados a la acción: nosotras precarias, excluidas, cuidadoras, desempleadas...

Nosotras que nunca hemos visto un convenio ni sabemos quién es ese señor llamado patronal, que casi no tenemos derecho a huelga por las características de nuestro trabajo precario y reproductivo: el aislamiento, la dependencia económica, la carencia de garantías, los riesgos de represalias, de renovación de contrato o de pérdida del trabajo...

Nosotras que no hemos conseguido entrar en ese mundo “ideal” del trabajo asalariado con sueldo fijo a fin de mes, que vemos como nuestros cuerpos, nuestros conocimientos y nuestras experiencias no tienen valor ahí dentro, y que caemos en las dinámicas de autocensurarnos, modificarnos, devaluarnos por no haber conseguido llegar a esa normalidad de clase media, recordamos que la mejor respuesta al capìtalismo es la colectiva, el apoyo mutuo, la construcción de alternativas feministas.

Por eso creemos en la necesidad de una huelga general, de una jornada de lucha unitaria que nos ayude a visibilizar lo que desde hace ya tiempo venimos diciendo desde distintos espacios feministas: la lógica de la acumulación del capital es incompatible con la lógica de la sostenibilidad de la vida en condiciones dignas.

Esta enésima “reforma laboral” supone un ataque gravísimo, otro más, a las condiciones de vida de la población en general y de las mujeres en particular. Un paso más en el descarado posicionamiento del Estado a favor de los intereses de banqueros y empresarios y en contra de los nuestros. Un paso más que viene a acompañar a los dados para destruir lo público: los recortes en sanidad, educación, sistema de pensiones y atención a la dependencia, (una ley más simbólica que real), en clara dejación de las responsabilidades del Estado para proporcionar recursos para la vida.

Las mujeres, en su momento, nos incorporamos al mercado laboral con intención de quedarnos, superando muchas oposiciones. Pero lo hicimos en clara situación de desigualdad, marcada por una altísima precariedad a la entrada, durante y a la salida de la vida laboral, por los bajos salarios y una tasa de paro siempre superior a la de los hombres. Y es que, desde siempre, el mercado laboral ha sido diseñado para cumplir con el modelo patriarcal de hombre proveedor que gana el pan y de mujer ama de casa que aporta con su trabajo a tiempo parcial. Todas las leyes y reformas laborales que hemos vivido refuerzan este modelo y además de nuevo asistimos a un discurso conservador que nos señala el camino de vuelta hacia la casa.

A las mujeres se nos asigna socialmente la responsabilidad de los trabajos domésticos, de reproducción social y de cuidados. Nosotras decimos que estos trabajos invisibilizados, no reconocidos y no pagados (y que no deberían estar sometidos a las leyes del mercado) son los más importante, porque son los que mantienen las vidas vulnerables de todas las personas. Su importancia es tal, que es en torno a ellos que debería organizarse nuestra sociedad: los horarios, las ciudades…

Compatibilizar estos trabajos con el empleo nos supone recurrir a las redes de ayuda femenina: nuestras madres, abuelas, hijas mayores... cuando no a la contratación de otras mujeres, normalmente migradas y mal pagadas, que a su vez dejan a sus hijos e hijas a cargo de otras mujeres.

Tenemos que decir bien alto que los trabajos de reproducción nos son únicamente responsabilidad nuestra, deben ser compartidos, y nosotras queremos poder elegir. El mercado laboral es inhumano, incompatible con el cuidado de la vida. Para nosotras una manera mucho más inteligente de reformarlo sería reducir la jornada laboral de todos y todas y repartir todos los trabajos.

Como feministas no queremos que la exclusión y las desigualdades sociales sean la norma, nos rebelamos contra ello y por eso os llamamos a todas para que desde donde estéis os suméis a esta huelga, desde el trabajo asalariado, si lo tenéis, desde la casa haciendo huelga de cuidados y sacando los mandiles a la calle; como consumidoras, haciendo huelga de consumo, no hagas la compra, no pongas la lavadora, ni la tele,
no cojas el transporte público, no lleves a los niños al cole, cambia la visita del médico.

Queremos:
Una huelga de ojos, de manos y de besos.
 Una huelga donde respirar no sea permitido,
 una huelga donde nazca el silencio
 para oír los pasos del tirano que se marcha.
(Gioconda Belli)

MANIFESTACIÓ 29M
Convocatoria FemBloc 18h Plaça Catalunya (espai de Feministes Indignades, darrera la cuina) pondremos enlace con el mapa ded acampada bcn


Barcelona, 23 de marzo de 2012-

Feministes Indignadesviernes, 23 de marzo de 2012

ECONOMIA I FEMINISME: Amaia Pérez Orozco

Doctora en economia, especialista en economia y gènere.

Article "De vidas vivibles y producción imposible"

Videos:
1a part

2a part

ACTA dimecres 21 de març (Bank Okupat)

1)    Calendaritzar properes assemblees, dinamització i espai
La propera assemblea serà després de Setmana anta, el dimecres 11 d’abril a les 19h a Ca la Dona (c/Ripoll nº 25). I la següent serà en diumenge, el 15 d’abril.
Sobre l’espai es decideix de fer la propera a la nova casa de Ca la Dona i en aquella assemblea decidir on ens reunirem a partir d’ara.  Sobre el Bank okupat dijous hi ha una assemblea convocada des del bank a tots els col·lectius que utilitzen l’espai. Hi anirà una companya i ens fa la devolució a la propera assemblea. Queda pendent pensar quines aportacions podem fer en relació a l’espai del Bank okupat (per exemple col·laboració aportant activitats concretes com ,la xerrada de violència estructural que està pendent).
Ja hi ha dues companyes que dinamitzaran la propera assemblea.

2)    Vaga 29M
De la darrera assemblea quedaven pendents 3 coses que feien respecte a la vaga:
-       Text propi:aquest text inclourà la vaga des d’una perspectiva laboral, la vaga de cures i de consum, i vaga global i social. Donant alternatives a aquelles que no poden fer vaga). Hi ha un piratepad i algunes companyes que el faran i ho passaran a la llista.
-       FemBlock per la mani de la vaga:  degut a que encara no hi ha un posicionament clar per part de les assemblees de barri respecte a quina convocatòria de mani anar, esperem el divendres que hi ha assemblea de coordinadora de barris i en funció d’això difondre la nostra convocatòria de blok feminista. En el cas que no hi hagi una postura clara de la coordinadora de barris penjarem al blog totes les convocatòries.
-       Sobre la proposta de fer piquets feministes, decidim que ens sumem als dels nostres barris
Arriba la info que hi haurà una agència de comunicació pel dia de la vaga.

3)    “Feminismes dissidents” dissabte 24 a les 11h a Ca la Dona
Sobre la trobada d’aquest dissabte es demana que seria molt interessant que hi poguéssim anar les màximes. Reflexionem una mica entorn les preguntes que es plantejaven
1-    Reflexions sobre el moment actual dels feminismes. Què en pensem? Sentim que està passant quelcom distintiu? Què volem fer?
2-    Amb quins mètodes ens sentim més còmodes, amb quins no? Com podem fer per a reconèixer les diferents pràctiques i seguir fent xarxes feministes per a subvertir el funcionament de les comunitats?
Algunes idees que surten des de FI:
Es remarca molt la importància de les xarxes feministes i d’alguna manera FI ha contribuït bastant en això a la vegada que ha permès la inclusió de dones que no venien d’altres espais feministes i potser entrar en espais creats des de fa molt de temps es fa més difícil. Això li dóna maduresa al moviment i té a veure amb diferents coses. D’una banda el context del 15M i la necessitat del moment d’un canvi. D’altra banda també el tarannà del feminisme en el que és té en compte l’autocura.
El context en el què sorgeix el 15M ha accelerat i ha possibilitat aquest procés de FI. Es recorda que el 8 de març de l’any passat ja es van crear-se xarxes (Se va armar la Gorda, Ca la Dona, etc).
Com a FI hem aconseguit que se’ns tingui en compte en molts espais a base de visibilitzar insistentment la nostra feina (s’apunta a això com influeix el fet de tenir certs contactes i concretament de tenir cert contactes d’homes)
Es diu que FI ha fet de node entre feminismes més “autònoms” i feminismes més “institucionals” i com treballar juntes tot i les diferències. Treballar des de la diversitat i el reconeixement del què fan les altres encara que no sigui de la manera que nosaltres ho faríem (quins límits posem?). Trencar amb els sectarismes.
En quant a un anàlisis més crític es destaca la contradicció entre l’autocuidado i els ritmes frenètics que portem. Això també està condicionat pel fet d’estar dins d’un moviment més ampli i mixte com el 15M que molts cops ens marca l’agenda.
Sovint parlem de la falta d’espais de debat i reflexió, renovació de discurs (una mancança que està present dins de tot el moviment feminista). A vegades ens passa que comencem a treballar alguns temes que després no els hi donem continuïtat (perill de “picotejar” sense aprofundir). Importància a vegades de prioritzar (i per tan renunciar a algunes coses)
Us animem a totes a venir dissabte a les jornades!!

4)    Breus:
-FSCAT: es tanca el termini de presentació de projectes el 23 de març. Les companyes que havien creat un grup de treball per això consideren que no està prou desenvolupat com per presentar-lo i tampoc s’ha pogut passar a la resta de l’assemblea. Es reprendrà el projecte quan es pugui encara que sigui fora del FSCAT.
-dijous 22 Revoltosa: a les 20:30 hi ha assemblea de cafetes per veure com es segueixen gestionan les kafetes a la revol i la rimaia. A les 21:30 es parlarà sobre les identifiacions de la mani nocturna. Algunes companyes hi aniran i faran devolució a la propera assemblea.
- Tanquem els CIEs: aquest dissabte hi ha manifestació a les 17h a Pl. Universitat i després sopador i cafeta a la Carboneria. Algunes companyes aniran a la manifetsació.
- Jornades de la Coordinadora de Prevenció de la tortura (23 i 24 de març al Col·legi d’advocats)+ acte “Stopbalesdegoma”(dievndres 23 de Març a les 19h a l’Espai Obert)
-25M Ningú tallarà les nostres llibertats! A les 12 trobada erotico-festiva i a les 17h escridassada i cercavila combatiu.
-26 de març: debat i presentació del llibre a les 19h a la Llibreria Pròleg. Hi aniran 2o 3 companyes a presentar-lo. Es demana que hi anem les màximes.
-Proposta presentació del llibre a la Ciutat Invisible (Sants): la data proposada és pel 10 d’abril. Tot i que no tenim una assemblea abans es decideix que a la presentació del proper dilluns es creï un grup de treball que gestioni les presentacions del llibre. Queda pendent per després de Setmana Santa fer la valoració del procés del llibre.
- Jornades amb assemblees de Durango: 12, 13 o 14 d’abril. Volem conèixer formes de participació horitzontal, hi ha un eix de feminisme i ens han proposat participar-hi. Les interessades que escriguin a la llista i es farà un petit grup de treball per participar-hi.
-Live-streaming: hi ha una companya que va obrir un compte de live-streaming si hi ha dones interessades que escriguin a la llista
- Jornades Redical Community Manager: hi ha 8 indignades apuntades i hi ha pagada una plaça de més que no està coberta. Són el 30 del 30 de març a l’1 d’abril.
- es contestarà a una companya feminista nord-americana que ha escrit a la llista per contactar-nos, se li passaran les convocatòries nostres d’aquell dia (per exemple 29M) i si alguna vol quedar amb ella personalment que l’escrigui directament.
- sobre la proposta de col·laboració en un treball estudiants UAB: les constestarem diem que el seu missatge ja s’ha passat a la llista i si alguna està interessada escriurà directament.

Punts que queden pendents per a la propera assemblea (dimecres 11 d’abril a les 19h a Ca la Dona):
-       Xerrada violència estructural al Bank Okupat
-       Espai per les assemblees (devolució assemblea del bank i decisió de on seguim reunint-nos)
-       Tesina Alicia
-       Valoració procés del llibre
-       Proposta de blog
-       Devolució assemblea Revol (cafetes+ identificacions mani nocturna)

miércoles, 21 de marzo de 2012

DEBAT I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "R-evolucionando Feminismos en el 15M"


El proper dilluns 26 de març a les 19h debat sobre Feminismes al 15M, amb motiu de la presentació del llibre "R-EVOLUCIONANDO Feminismos en el 15M" a la llibreria Pròleg (C/Sant Pere Més Alt 46)

 

fotos de la presentació aquí

lunes, 19 de marzo de 2012

PROPOSTA ORDRE DEL DIA per dimecres 21 de març


-Huelga 29M (largo).
- Encuentros feministas disidentes, 24M en Ca la dona (largo).
- Encuentro en Can Batlló, Jornadas 13, 14 o 15 abril (largo).
- Tesina Alicia (largo).
- Charla “Violencia estructural” (breve).
- Metodología, poner fecha (breve).
- Presentación libro (breve).

ACTA diumenge 18 de març

HUELGA 29M
 Se resume que hubo una reunión abierta y plural, cuyos dos primeros puntos
 Cómo se veía la huelga desde grandes sectores (CCOO, UGT,…) y las empresas y otros colectivos. Resultados: TV3 hará huelga,  prensa escrita, qué estudiantes también, etc. La mayoría de los
 barrios optaron por constituirse como comité de huelga. Otros  optaban más por piquetes, de entrada informativos.
 Tema manifestación: propósito de no aceptar negociaciones entre  sindicatos y gobierno. Propuesta: hacer manifestación diferenciada  de sindicatos (la CGT ya había decidido no ir con sindicatos).
 Tras el debate, iniciativas asumidas:
 - Intentar crear un bloque feminista previo a través de la Red (migradas, trabajadoras domésticas,…).
 - Hacer un texto sobre cómo afecta la reforma laboral a las mujeres
 Queda pendiente: - Clarificar si hay una o dos manifestaciones.
 -¿Tenemos ganas y fuerzas para hacer algo?

FEMINISTAS DISIDENTES EN CA LA DONA (sáb 24)
Inconvenientes surgidos: - No tenemos tiempo para organizar un grupo de trabajo común para dentro de seis días.
-Si sólo van dos no podremos visibilizar nuestro punto de vista común.
- No es tan importante hacer un grupo de trabajo para ello, como tener un pensamiento común dentro de nuestra diversidad y poder hablar a título personal.
- Valoración próxima del grupo como proceso

- PRESENTACIÓN LIBRO “FEMINISMOS EN EL 15M”
 Hay una propuesta de participación de la presentación del libro el 26 de marzo, a las19h. en Pròleg, c/ St. Pere més alt. Se plantea como una oportunidad, necesaria de esfuerzo común, para visibilizar nuestros temas como feministas. 
Se propone: - Que formen parte de la mesa las que quieran y hayan estado vinculadas al proceso de construcción del libro. A comunicar por e-mail.
-Asumir la presentación entre todas como FI, es prioritario estar en la sala.
- Propuesta de leerse el libro y ponerlo en común.
- Hacer difusión de la portada del libro desde el blog y por Internet.
 Ventajas: Gracias a las presentaciones se puede aprovechar para vender el libro y nos dan el 40% de la venta de cada libro.

25M
La charla se cerrará mañana (lunes) y para el miércoles se comenta y organiza.
Se propone: Ocupar la Pl. Catalunya de 12p.m a 17h. con diversas actividades y talleres. Podemos llevar nuestras propias pancartas.
No hacer contramanifestación. Hacer cosas distintas que en las demás.

UNIVERSITAT INDIGNADA
Resolución: No vamos a poder ir personalmente, pero les haremos un seguimiento y transmisión de información de interés feminista. Una compañera se encarga de mantener el contacto.

JORNADAS 13, 14 O 15 DE ABRIL
A raíz del proceso de paz en el País Vasco están interesad@s en formas de organización horizontal. Proponen nuestra aportación y experiencia sobre el feminismo. Se propone: mandar un e-mail con el programa de las jornadas y se habla en la próxima asamblea.

CHARLA “VIOLENCIA ESTRUCTURAL”
Queda aplazado para la asamblea del día 21 (pero ya se descarta que se haga esta semana)

RESUMEN DE PUNTOS PARA EL MIÉRCOLES 21 DE MARZO
-Huelga 29M (largo).
- Encuentros feministas disidentes, 24M en Ca la dona (largo).
- Encuentro en Casa Batlló, Jornadas 13, 14 o 15 abril (largo).
- Tesina Alicia (largo).
- Charla “Violencia estructural” (breve).
- Metodología, poner fecha (breve).
- Presentación libro (breve).

viernes, 16 de marzo de 2012

ACTE FEMINISMES DISIDENTS a Ca la Dona

Estrenem casa amb la trobada
FEMINISMES DISSIDENTS A CATALUNYA
Dissabte 24 de març, de 10:30 a 13:30
I després: vermut!
A la nova seu de Ca la Dona: carrer Ripoll, número 25 (BCN)
Hi esteu totes convidades!

Us proposem aquest espai de trobada i debat entre dones de col·lectius feministes (però si no estàs a cap col·lectiu feminista, vine igualment, faltaria més!) per tal de treballar les polítiques feministes des de la relació. Des del convenciment que per a fer xarxes, cal re-conèixer també allò que ens distancia. Així doncs, proposem unes preguntes, acompanyades d’uns textos que poden ajudar a aprofundir en les reflexions (o almenys això esperem):
a. Reflexions sobre el moment actual dels feminismes. Què en pensem? Sentim que està passant quelcom distintiu? Què volem fer?
La reflexió sobre els esdeveniments del present/passat recent és complexa. Segurament ens manca perspectiva, però podem compartir les nostres diverses experiències i intentar aprofundir en l’anàlisi crítica de les nostres realitats.
b. Reflexions sobre les pràctiques d’activisme feminista. Què volem dir quan diem fer política i activisme? Quines pràctiques ens uneixen? Quines formes de fer/ser ens diferencien o, fins i tot, ens distancien? Quin significat o quin valor donem a les diferents formes de fer, com interactuem entre nosaltres, des de les diferències, des de les similituds, fins i tot des de l’enfrontament?
Amb quins mètodes ens sentim còmodes, amb quins no? Com podem fer per a reconèixer les diferents pràctiques i seguir fent xarxes feministes per a subvertir el funcionament de les comunitats?           
                                                                                                                              
Us proposem que els discutiu en els vostres col·lectius, amb les vostres amigues, o amb vosaltres mateixes abans de la trobada.
Si vols aportar altres textos o idees per a aprofundir en els debats, fer-ho a info@caladona.org
També trobaràs el dossier de la trobada a www.caladona.org

jueves, 15 de marzo de 2012

Acta assamblea FI dimecres 14 de març 2012

Acta 14/03/2012

Aprovació ordre del dia:
 1. Valoració 8 març
 2. Espai Banc Okupat
 3. Vaga 29M
 4. Uni Indignada
 5. Assemblea dels 25
 6. Ca la Dona
 7. Metodologia
 8. Llibre Feminismes
 9. Companya investigació

 1. Valoració 8 març
En general es valora que les accions han sortit molt bé i es felicita a les companyes que les han dutes a terme.
D’altra banda, però, es considera que cal:
 • Responsabilitzar-se quan s’assumeixen compromisos.
 • Analitzar el procés (com prenem decisions, com ens organitzem, com calibrem forces, el respecta als acords assemblearis).
Respecte al procés, hi ha qui considera que hi ha hagut 2 fases:
 • Al principi molt bé: pluja d’idees i anàlisi d’aquestes, tria d’accions, roda per saben interessos de cadascuna.
 • Després: importància de valorar en funció de la gent que s’ha compromès i la magnitud de l’acció si es pot fer o no.
Es valora positivament la capacitat de sumar forces, el increment de seguidores a twitter que han suposat les accions del 8 de març i el suport rebut per part d’espais molt diversos.
Es manifesta la preocupació per l’augment de la repressió i les conseqüències en el grup. Es proposa millorar l’autocura i la preparació anti-repressiva.
Hi ha qui considera que s’assumeixen més coses de les que es pot. Hi ha qui assenyala que el problema pot ser prendre decisions en assemblees amb poques dones, d’altres consideren que cal baixar el ritme per evitar processos de desgast. Es recorda que el 8 de març marca un ritme trepidant per a qualsevol grup feminista.
S’ha viscut poc recolzament en l’organització d’algunes accions que han estat tiradas endavant per molt poques, cal polir el tema del repartiment de rols.
Algú assenyala la necessitat d’anar en compte i de procurar que els grups d’afinitat que es donen dins de l’assemblea no es converteixin en grups tancats. Algú replica que tot i existir grups d’afinitat tot allò que es decideix passa per assemblea.
Com a aspecte a millorar se senyala que no s’ha elaborat cap text per al 8 de març, ni tampoc cap text sobre la censura del vídeo. Una companya comenta que no acaba de veure bé que el vídeo del 8 de març estigui disponible a la xarxa per descarregar-se.
Quant a la cadena humana, es parla de certa descoordinació – calia no estar no només participant sinó també organitzant – i també de la necessitat de millorar pel que fa al repartiment de rols. Es manifesta la satisfacció per la implicació de l’assemblea de Sants a la cadena humana.
Una companya demana que es valori la relació amb les jornades “Se va a armar la gorda”. Quin tipus d’implicació i quina relació hi ha hagut? Què tal la mani nocturna? A la plaça del 15O van ser molt poques.
S’assenyala de forma positiva la voluntat de feministes indignades de fer xarxa i també la heterogeneïtat del grup i la intergeneracionalitat, que ha afavorit una relació amb grups feministes diversos.
 1. Espai
Per demanar l’espai del banc pel proper dg cal venir a l’assemblea de dijous i també recollir les claus (una companya pot anar-hi).
Dijous 22 hi ha una assemblea oberta a grups que participen del banc okupat. Surt una persona per anar-hi.
Cal involucrar-se amb l’espai. Per exemple, es proposa d’oferir una xerrada sobre violència estructural com a activitat per fer al Banc. Per part de l’espai hi ha molta predisposició a donar-nos suport si volem arreglar-nos algun “tros”.
D’altra banda, cal reflexionar sobre si volem continuar al Banc okupat o moure’ns a Ca la Dona.
També es parla de la necessitat de comunicar-se i donar un feedback als espais que fins ara han servit per fer-hi assemblees: Ateneu Roig, Espai Obert, Banc Okupat.
Cal pensar sobre el lloc on deixar el material de feministes indignades, ara que Ca la Dona es trasllada.
 1. Vaga general 29
Cóm ens posicionem davant la vaga? Hi volem participar?
Volem fer incidència perquè la gent reflexioni sobre la inclusivitat de la vaga: precàries, migrants, treballadores domèstiques, mestresses de casa, etc. Sorgeix la idea de fer una campanya de sensibilització/qüestionament internàutica; però no pot recaure tot el pes sobre les poques que porten les TIC a FI.
Podríem fer alguna activitat simbòlica potenciant una vaga que comptés amb les dones? Parlar amb les de sindillar? Hi ha qui recorda la iniciativa de “Setas feministas”, màscares femenines d’anonymus dient “Nosotras también somos legión y estamos en todas partes. No pagaremos su crisis”.
Es pot parlar sobre els efectes de la reforma laboral en les assalariades.
El tema queda obert per continuar pensant-lo la propera assemblea.
Han arribat diverses convocatòries de coordinació sobre el tema de la vaga al correu, i hi ha una mica d’embolic sobre quina és quina i per què tantes convocatòries. D’altra banda, moltes convocatòries han estat enviades de forma repetida a la llista de correu, procurem evitar-ho.
 1. Universitat indignada
Estem convocades a una reunió el 16 de març, ens informarem millor i veurem si alguna hi pot anar. Cal valorar el interès que hi ha per participar de la Uni indignada.
 1. Assemblees dels 25
La darrera reunió a la Rimaia es va fer pluja d’idees, es parla de valorar si continuar amb l’estratègia confrontativa o si canviar a una d’altra més festiva (però també reivindicativa), que impliqui al veïnat.
Propera assemblea FI continuarem parlant de les accions pel 25. De moment sorgeixen reflexions al voltant de: tipus d’accions, contra qui ens enfrontem, riscos de la proximitat física amb grups ultres.
 1. Companya que fa recerca sobre FI
Es parla sobre el tipus de metodologia que ha seguit, sobre la no conformitat amb una metodologia que ens estudiï com objectes, sobre la voluntat que hi hagi devolució sobre allò que està fent i que s’apliqui una metodologia d’investigació participant. Es posen en comú malentesos que hi ha hagut per les dues bandes.
 1. Llibre feminismes en el 15M
Disposem de 22 exemplars per llegir-los i preparar la presentació, estan a Ca la Dona.
 1. Finalment es deixa aparcat el tema de la facilitació de la propera assemblea, perquè ja hi ha molt poques companyes. Es valora que la propera vegada serà un dels primers punts a tractar, perquè no torni a quedar penjat.

Proposta Ordre del dia propera assemblea FI, 18M

 • Vaga 99% 29M 
 • Participació a la Jornada  "Feminismos Disidentes" Ca la Dona, 24 de març
 • Propuesta sesión FI metodologia (data i  organització)

 • Breus:
 • Xerrada sobre violencia esctructural amb investigadora chilena, al Banc Okupat ( datas disponibles 23, 24 o 25, confirmar i organitzar difussió)
 • Fora de les nostres vides 25M - actualizació 
 • Libros feminismos 15M ( quan valoració FI, presentacións datas-  proposades, )
 •  Petició  col·laboració amb  Universitat Indignada/ Eix de Gènere - actualizació
 • .......altres

lunes, 12 de marzo de 2012

Proposta Ordre del dia propera Assemblea FI, dimecres 14 de març

 • - 8 de març ( valoración)
 • - propuesta de Ca la dona de  participar en el debate sobre "feminismos disidentes" el
24marzo
 • -  propuesta sesión FI metodologia ( fecha ¿25M?, organización)
 •  libros feminismos 15M ( reparto, presentación - fechas propuesta 19 y 26M y valoración)
 • uso de los espacios... banco ocupat, asamblea 15 i 22 Marzo (HAY QUE CONFIRMAR DISPONIBILIDAD ESPACIO DOMINGO 18)
 • Breves:
 • Jornadas Radical Community Manager ( Xgae, FcF Forum 30.03/01.04)  nos apuntamos 8 FI – sobra 1 plaza)
 • Fora de les nostres vides: assemblea oberta, 12 de març - RIMAIA
 • Petició  col·laboració amb   Universitat Indignada/ Eix de Gènere.
 • propuesta trobada auditoria del deute
 • Participación de FI en seminario organizado por la  COORDINADORA Feminista en Madrid: “ANÁLISIS DE LA CRISIS DESDE EL FEMINISMO”: 14 y 15 de abril de 2012. Desde el  sábado a las 11 de la mañana (empieza la primera sesión). Hasta el domingo a   mediodía. (quien va de FI?).
 • pedido de colaboración con l'Escola Feminista de Estiu '12
 • cuenta live-streaming de FI

Manifestació 8 de març Barcelona


más fotos aquí

Manifestació 8 de març - Batukada

Manifestació 8 de març - Performance Desencaixades Pç. Universitat

galeria de fotos DesencaixadesAccions Feministes al volant del 8 de març Barcelona


Cadena Humana Feministajueves, 8 de marzo de 2012

Acta Assemblea feministes Indignades dilluns 5 de març


ORDRE DEL DIA
-Properes reunions
-8 Març
-Breus
Properes reunions:
Miércoles 14.3.2012
Domingo 18.3.2012
(25.3.2012- no es concreta si la farem o no, es confirmarà en funció de la hora i la participació a l’acció anti antiavortament d’aquest dia).
Miércoles 28.3.2012
Miércoles 11. 4. 2012
8 Marzo:
 • Manifiesto: había un pirate pad abierto y no ha habido aportaciones. Se pacta que no se hará, ya está el video y el texto de la cadena humana.
 • Video: ya está listo ya se ha hecho difusión (censurado en diversos lugares).
 • PERFORMANCE:
Se necesita una mujer que haga papel de Okupa
Se necesitan frases cortas sobre opresiones. Se reenviará pirate pad con lista de frases de opresiones para que se siga ampliando.
Se necesitan objetos opresores para llevar ( tipo video Bety, revistas salud, revista cuore, zapato de tacón, leche desnatada, crema depilatoria…)
Martes día 6 reunión preparatoria performance en casa de una compañera.
 • CADENA HUMANA:
Se hará cadena humana alrededor de Delegación de Gobierno el sábado a las 12.00, se trata de una acción mixta, en la que las mujeres tendrán el papel principal. Algunos barrios ya han confirmado su apoyo a la acción.
Difusión: se ha elaborado texto y octavillas, las que puedan que impriman octavillas para difundir en la mani del 7 y en la mani del 8. Se ha explicado la acción en asamblea de barrios. Las compañeras que gestionan correo y las compañeras que tienen los contactos de los 16 días se coordinan para enviar difusión a todos los contactos.
Falta conseguir megáfonos.
Cada una hará también difusión entre nuestros contactos.
Se pacta que cuando se acabe la acción se hará Desconvocatoria clara y definida.
Próxima reunión de preparación de la cadena Humana será el día 7 de marzo en la parada de metro de Paralell a las 19.30.
-CHARLA 8 DE MARZO SOBRE VIOLENCIA ESTRUCTURAL: Se ha contactado con la mujer que haría la charla, ella podría el día 9, debido a las diferentes actividades que se realizarán estos días y al poco tiempo que hay para hacer difusión, se propone post ponerla para la semana del 19 al 25 de marzo.pendiente cuadrar fecha en la próxima asamblea.

BREVES:
 • 24 de marzo encuentro en Ca La Dona en la nueva casa, para hacer debate sobre Feminismos Disidentes (el mail ha llegado a la lista)
Jornada Radical Community Manager: jornadas sobre activismo a través de las redes sociales y nuevas tecnologías, se pacta que se reservarán 10 plazas para FI.
 • Grupo 25 de marzo: nos convocan a asamblea el lunes 12 de marzo, para preparación de la acción del 25 de marzo (anti antiabortista). 2 compañeras asistirán a esta asamblea y después harán traspaso de info.
 • Universidad Indignada Género: nos convocan a reunión el 16 de marzo, quieren que aportemos nuestra perspectiva sobre los temas que trabajarán. Se pacta decidirlo en la asamblea de FI del día 14.-pendiente próxima asamblea
 • Marcha Mundial de Mujeres: Se pacta que sí daremos apoyo al comunicado de la Marcha de Portugal.
 • Petición Terrassa: nos piden charla sobre los inicios del feminismo y sobre los inicios de Feministes Indignades-pendiente próxima asamblea
 • Carta apoyo al Brot: se pacta enviar la carta.
 • Han llegado los libroooooos: pendiente reparto y presentaciones próxima asambleamartes, 6 de marzo de 2012

Protesta Feminista Anti Austeridad

Feministes Indignades dóna suport a la Protesta Feminista Anti Austeridad de MMM Portugal i UMAR

A las Ciudadanas y a los Ciudadanos
A los Parlamentos Nacionales
A los Gobiernos de los países de la Unión Europea
Al Parlamento Europeo
A la Comisión Europea
A la ONU-Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 


 
En estos tiempos sombríos de austeridad, denunciamos las “respuestas” neo-liberales que agravan la vulnerabilidad laboral y social de las mujeres. Estas medidas resultaran, para muchas personas, y en particular para las mujeres, en el aumento del desempleo y de su duración, de la precariedad laboral, de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, de la diferenciación de género en las jubilaciones y en otras pensiones. Ante esto, la dimensión y los impactos de la pobreza serán aún más avasalladores.
Protestamos contra los recortes en la inversión de dinero público, como, por ejemplo, los cortes presupuestarios en el área de la educación, de los servicios de salud sexual y reproductiva, el desmantelamiento de servicios y equipamientos de apoyo a menores y a personas de la tercera edad, la mercantilización del acceso a la vivienda, y los efectos que estas medidas tienen y tendrán en la vida de las mujeres.
Alertamos que las medidas de austeridad ponen en causa la autonomía económica de las mujeres y aumentan su vulnerabilidad ante la violencia de género.
Protestamos contra el agravamiento de la desigualdad y el ataque a los derechos laborales, así como a los derechos conquistados en la vivencia de la maternidad y la paternidad.
Denunciamos la secundarización, en varios casos el total silenciamiento, en tiempos de crisis, de los problemas inherentes a la singularidad de la situación de las mujeres a nivel laboral, familiar y social.
Alertamos del agravamiento de la desigualdad existente en los usos del tiempo de hombres y de mujeres en la familia, acentuando la identificación cultural de las mujeres con la esfera de la reproducción y desvinculando al hombre de la responsabilización material y afectiva en las cuestiones del cuidado de la casa, de los/as hijos/as, de las personas mayores, de la familia.
Denunciamos el pensamiento neo-conservador y de austeridad que pretende imponer valores basados en el “regreso de las mujeres al hogar”, en las políticas familiaristas y asistencialistas de sumisión de los derechos individuales a un modelo familiar único.
Protestamos contra el discurso dual sobre las mujeres: por un lado las mujeres como agentes decisivos en el ahorro familiar, por otro la exclusión de las mujeres de la discusión pública crítica sobre la crisis, particularmente al nivel de los medios de comunicación, y en la búsqueda de formas alternativas de encararla.
Alertamos para una dimensión olvidada de los efectos de la crisis a nivel de las subjetividades, generando sentimientos de inseguridad, miedo del futuro, depresión, aislamiento y quiebra de las sociabilidades.
Alertamos para el clima de miedo, de inseguridad y de desespero que impera y que en nada contribuye para salir de esta crisis.
Alertamos para los mitos y las narrativas hegemónicas, complacientes y derrotistas, que tratan los mercados financieros como instancias “neutras” e “inocentes” y tendientes a la legitimación de las actuales políticas de austeridad, basadas en una ideología de competencia, maximización y centralización del lucro, rechazando cualquier responsabilidad social.

Protestamos contra las conceptualizaciones dominantes sobre economía y trabajo que excluyen de la esfera de lo productivo el trabajo de las mujeres, no ejercido en los espacios “tradicionales” de trabajo, como la fábrica, la oficina, etc.
Denunciamos la doble, a veces triple discriminación de que son víctimas las mujeres transexuales, las mujeres inmigrantes, las mujeres lesbianas, las mujeres portadoras de discapacidad, mujeres a quien aún son negados derechos básicos de ciudadanía, directamente afectadas por estas políticas recesivas.
Protestamos contra la ausencia de control de millones de personas sobre sus propias condiciones de vida.

DEFENDEMOS
La constitución de auditorías ciudadanas para las deudas públicas y los planes de austeridad, y que estas incluyan un análisis de sus reflejos sobre la vida de las mujeres.
Políticas alternativas a la austeridad impuesta – políticas de justicia social, políticas de estímulo al empleo, políticas no discriminatorias, sino emancipadoras, que garanticen derechos sociales y laborales y caminos de desarrollo económico y social.
Desarrollo, a nivel político y público, de una cultura de dignificación del trabajo con derechos en todas las esferas de la vida.
Inclusión de la dimensión de la igualdad de género en todas las políticas públicas.
Apoyo al desarrollo de alternativas económicas que ponen el desarrollo sostenible de la vida humana, el medio ambiente y el bienestar colectivo, en el centro de la organización económica y territorial.
NOS COMPROMETEMOS A
Dar visibilidad y contribuir para la participación de las mujeres en los movimientos de protesta social frente a una política deshumana y deshumanizante.
Contribuir para la creación de mecanismos representativos de movimientos de ciudadanos y de ciudadanas, sobre todo de mujeres, para el escrutinio crítico, moral e democrático de las opciones políticas y financieras, controlando nuestras vidas.
Introducir perspectivas críticas que, contrariando las narrativas dominantes, establezcan una relación estrecha entre el funcionamiento de los mercados y la democracia.
Dinamizar redes sociales, feministas y otras, en el proceso de divulgación, información y cooperación de la problemática y la lucha de las mujeres.
► Refuerzo de un feminismo de agencia como campo crítico y estratégico para el cambio, en conexión con otros movimientos sociales.