Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

martes, 18 de diciembre de 2012

Proposta Ordre del dia Assemblea Feministes Indignades dimecres 19 de desembre 2012


ORDRE DEL DIA
1. Proposta de Calendarització de les properes 2 assemblees:
. 9 gener ’13
. 20 gener ’13. Diumenge

2. Sessió Antirepre.
. Devolució taller kusturica.
. Treball en petits grups sobre continuitat.

3. Xerrada a Donosti

BREUS (en funció de temps)

- Grup de Treball sobre Salut - Alternatives
- Afinsbcn
- Invitació Uni indignada
- Valoració 14D (acció suport Ester)

sábado, 15 de diciembre de 2012

Acta assemblea FEMINISTES INDIGNADES 12/12/12


Orden del día:
 • Puntos breves
 • Valoración 25N
 • Acción Ester Quintana viernes 14D

*Asamblea especial recuerdo Consol: Se publicarà un artículo en La Directa en memoria de la compañera Consol. El artículo de 1500 caracteres se publicarà la próxima semana. Una compañera se ofrece para contactar con Dones x Dones y se decide abrir un pad conjunto (Dones x Dones + FI). Se pasara por la lista para que las compañeras vayamos aportando y luego una compañera se encargara de sintetizar el texto.

Puntos breves:
 • Comunicación. Debido a la discrepancia de cómo abordar este tema (gestión de los canales de comunicación, criterios de colaboración, relevos) se ha creado un grupo para gestionarlo. Una compañera expresa su disconformidad respecto a como se había gestionado este tema. Se necesita un planteamiento estratégico. Otra compañera comunica que en la asamblea que abarcó el tema se planteó realizar formación.
Consenso sobre la prioridad y necesidad de tratar el tema dentro del grupo que lo esta gestionando y que presentara nuevas propuestas.

 • Encuentro con las mujeres indígenas de Colombia.
Una de las compañeras que asistió a las jornadas como FI nos hace un breve de cómo fue y como se trató el tema organizativo de las mujeres del movimiento indígena Colombiano , mujeres del Cauca- consejo regional indígena del cauca (CRIC) como plataforma de lucha- autonomía y autogestión.
Expresa la conexión entre todas las asistentes-energética-yi mantener el contacto – redes internacionales de apoyo.
Una compañera se encarga de escribirles.

 • Teixidora. Proyecto salud. Se elaborarà un documento que se presentarà el 9 de enero. Proxima asamblea teixidora: 14 enero.

 • Universidad Indignada. Una mujer que esta haciendo un master pide hacer estrevista a alguna compañera de FI. Info pasada por la lista.

Valoración 25N
Muestra de desacuerdos en la xarxa organizativa y la manera en que se desarrolló.
Empieza una compañera que explica como se sintió como asistente desde fuera, se enteró poco antes de la marcha, cuando llegó no nos vio, hasta que llegamos a la plaza st. Jaume y porque llevamos pancarta.
Varias compañeras muestran este descontento y hay consenso sobre este tema.
Se comenta el desacuerdo en la gestión: como se elaboró la marcha, críticas a las plataformas implicadas y a la gestión de permisos para realizar la marcha. Pero sobre todo se comenta el malestar de cómo se procedió: marcha de canaletas a plaza sant Jaume rápida, sin cortar ninguna calle, no se notó mucho la presencia de la misma, parecía que quisieran evitar multas.
Una compañera comenta un hecho en el que sintió coartada su libertad de expresión.
Se menciona la jerarquía entre entidades, plataformas y entre compañeras feministas. Creación de espacios de intercambio.
Otra compañera comenta que corresponde a la entidad organizadora “comerse el marrón” y traspasar nuestro malestar como FI.
El 14 de enero hay una asamblea de valoración del 25N con las xarxa organizativa y una compañera que muestra su malestar se ofrece a ir.
Se cuestiona el carácter combativo de la misma, si es mejor presionar desde dentro para que cambie o crear una autónoma. Se reflexiona sobre la necesidad de plantearse hacer otra cosa para el próximo 25N, una compañera apuesta por la autonomía.

Acción 14D Ester Quintana. STOP BALES DE GOMA. PUIG DIMISSIÓ. ESTER NO ESTAS SOLA.
Acció divendres 14 a les 19h en Passeig de Gràcia-Casp en suport a l’Ester Quintana.

Totes amb Ester: fotos de l'acció feminista del 14 de desembre 2012 en suport a l'Ester Quintana

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

més fotos aquí

martes, 11 de diciembre de 2012

Ester Som Totes: divendres 14D 19h concentraciò feminista Pg. Gràcia amb CaspCOMUNICAT DE L ’ASSEMBLEA FEMINISTA DE SUPORT A ESTER QUINTANA

[CAT] El passat 14 de novembre sobre les 8h30 del vespre Ester Quintana tornava de la manifestació convocada amb motiu de la vaga general. Quan es trobava a la zona de Passeig de Gràcia amb el carrer Casp, a prop de la Gran Via, un projectil llençat per un Mosso d’Esquadra va colpejar la seva cara produint-li una greu lesió que li va provocar la pèrdua de visió a l’ull esquerra, la trencadissa de la mandíbula i del pòmul i la secció del nervi òptic.

El Conseller d’ Interior Felip Puig, va negar tot seguit els fets dient que aquell dia no s’havia utilitzat cap tipus de projectils a la zona on havia estat greument ferida Ester Quintana. El passat dilluns dia 3 de desembre, a la compareixença al Parlament ho va tornar a afirmar , pel que va descartar que un projectil fos el causant de la greu lesió ocular d’Ester Quintana, tot i que va reconèixer que es varen llençar altres projectils a la Via Laietana. Felip Puig, fins i tot va insinuar que l’agressió podia haver estat causada pel llançament d’objectes per part de manifestants, tot i que els informes mèdics són concloents i assenyalen que aquest tipus de lesió només es compatible amb un projectil d’un volum, forma i massa similar a una pilota de goma.

Contràriament a les afirmacions de Felip Puig, nombrosos vídeos mostren com agents van disparar una llançadora a la confluència de Passeig de Gracia i Ronda de Sant Pere. Com pot continuar negar les evidències?. Ara mateix estem assistint al teatre de la mútua atribució de responsabilitats entre la Direcció d’ Interior i de la Policia, l’aparició d’informes amagats i moltes altres mentides, tot per tal de no investigar les responsabilitats legals i polítiques de l’ estratègia i pràctica de repressió del govern de CIU. No ens conformem amb les dimissions de Sergi Pla, comisario general de recursos operatius dels Mossos d'Esquadra, volem que caigui tota la cadena de comandament i es reconegui el fet tan bàsic i evident que els causants de la pèrdua de un ull  de la Ester van ser l' actuació dels Mossos i el seus sus responsables.

En els darrers 5 anys, Ester Quintana és la setena persona a Catalunya que perd un ull a causa d’una pilota de goma o altres projectils semblants (http://stopbalesdegoma.org/tag/casos). Les pilotes de goma ens poden afectar a totes. Són un arma perillosa, com es va demostrar recentment als carrers de Bilbao, amb la mort de Iñigo Cabacas, i que augmenten la seva perillositat quan són disparades il·legalment apuntant a les persones.

L’Assemblea Feminista de suport a Ester Quintana no volem que aquesta violenta agressió resti en silenci i sense resposta i exigim:

 • L’assumpció de responsabilitats polítiques i penals per part de la direcció d’ Interior i de la BRIMO
 • LA DIMISSIO DE FELIP PUIG
 • La dissolució de la BRIMO
 • LA PROHIBICIÓ D’AQUEST TIPUS D’ARMAMENT
La reparació i indemnització de totes les persones mutilades amb aquest armament a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

EL DIVENDRES 14 DE DESEMBRE VOLEM DIR-LI A L’ESTER QUE NO ESTA SOLA I QUE NO ENS CALLARAN!!

CONCENTRACIO A LES 19H. A PASSEIG DE GRÀCIA/CASP

PORTA EL TEU PEDAÇ A L’ULL I FES SOROLL

SI TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES
(acció oberta a dones, homes, lesbianes i trans)


[CAST]COMUNICADO DE LA ASAMBLEA FEMINISTA DE SOPORTE A ESTER QUINTANA

El pasado 14 de noviembre alrededor de las 8h30 de la tarde Ester Quintana volvía de la manifestación convocada con motivo de la huelga general. Cuando se encontraba en la zona del Paseo de Gracia con la calle Caspe. Un proyectil lanzado por un policía golpeó su cara produciéndole una grave lesión que le provocó la pérdida del ojo izquierdo, la rotura de la mandíbula y el pómulo y el corte del nervio óptico.

El Consejero de Interior Felip Puig, negó enseguida los hechos diciendo que no se había utilizado ningún tipo de proyectil en la zona donde había sido gravemente herida Ester Quintana. El pasado lunes, día 3 de diciembre, cuando compareció ante el Parlamento lo volvió a afirmar, descartando que un proyectil fuera el causante de la grave lesión ocular de Ester Quintana, aún cuando reconoció que se lanzaron otros proyectiles en la Vía Layetana. Felip Puig, incluso insinuó que la agresión podía haber sido causada por el lanzamiento de objetos por parte de manifestantes, aún cuando los informes médicos son concluyentes y señalan que este tipo de lesión solamente es compatible con un proyectil de un volumen, forma y masa similar a una pelota de goma.

Contrariamente a las afirmaciones de Felip Puig, numerosos vídeos muestran a agentes disparando una lanzadera en la confluencia de Paseo de Gracia y Ronda de San Pedro. ¿Cómo puede continuar negando las evidencias?. En este momento estamos asistiendo ante el teatro de la mutua atribución de responsabilidades entre la Dirección de Interior y de la Policía, la aparición de informes no publicados y muchas otras mentiras, todo ello con el fin de no investigar las responsabilidades legales y políticas de la estrategia y las prácticas represivas del gobierno de CIU.
No nos conformamos con las dimisiones de Sergi Pla, comisario general de recursos operativos de los Mossos d'Esquadra, queremos que caiga toda la cadena de mando y se reconozca el hecho tan básico y evidente que los causantes de la perdida de un ojo de Ester han sido la actuación de los Mosson y sus responsables.

En los últimos 5 años, en Cataluña, Ester Quintana es la séptima persona que ha perdido un ojo a causa de una pelota de goma u otros proyectiles parecidos (http://stopbalesdegoma.org/tag/casos). Las pelotas de goma nos pueden afectar a todas. Son un arma peligrosa, como se demostró recientemente en las calles de Bilbao, donde murió Iñigo Cabacas , y aumentan su peligrosidad cuando se disparan ilegalmente apuntando a las personas.

La Asamblea Feminista de soporte a Ester Quintana no queremos que esta violenta agresión se silencie y se quede sin respuesta y EXIGIMOS:

 • La asunción de responsabilidades políticas y penales por parte de la dirección de Interior y de la BRIMO
 • LA DIMISIÓN DE FELIP PUIG
 • La disolución de la BRIMO
 • LA PROHIBICIÓN DE ESTE TIPO DE ARMAMENTO
 • La reparación e indemnización de todas las personas mutiladas con este tipo de armamento en Cataluña y en Estado Español


¡¡EL VIERNES 14 DE DICIEMBRE QUEREMOS DECIRLE A ESTER QUE NO ESTÁ SOLA Y QUE NO NOS CALLARAN!!

CONCENTRACIÓN A LAS 19h. EN PASEO DE GRACIA / CASPE


CUBRE TU OJO Y HAZ RUIDO

SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS
(acción abierta a mujeres, hombres, lesbianas y trans)El 15D Rodegem el CIE!


CATALÀ [más abajo en castellano]

EL 15D RODEGEM EL CIE
Ni CIE ni CECE. Canviar-li el nom perquè tot segueixi igual?


El 6 de gener de 2012, Idrissa Diallo va morir en circumstàncies no resoltes al CIE de Zona Franca. Pocs dies abans, el 19 de desembre de 2011 Samba M. havia mort al CIE d'Aluche a Madrid per una meningitis, després d'haver demanat assistència mèdica una desena de vegades i de no rebre l'atenció adequada. Aquestes morts van suposar que la realitat dels CIEs sortís a la llum i arribés a milers de persones que ni tan sols coneixien l'existència dels anomenats Guantànamos espanyols. 

Arran d'aquestes morts, centenars d'organitzacions i persones vam sortir a totes les ciutats de l'Estat per exigir el seu tancament. Amb l'autoorganització i la mobilització ciutadana es va trencar el silenci mediàtic que els envoltava, omplint les xarxes socials, els carrers i els mitjans de comunicació de raons pel tancament dels CIE's i obligant al govern a un compromís d'acabar amb l'opacitat d'aquests centres.

Avui, un any després, denunciem que no només no s'han esclarit  les circumstàncies de les morts d'Idrissa D. i Samba M., sinó que la situació als CIE's segueix sent opaca i continua fomentant les vulneracions de drets. Per la seva part, el govern ha incomplert el compromís de prendre mesures que garanteixin els drets dels interns i, s'ha limitat a presentar un esborrany de Reglament que, pretén simplement transformar el nom dels Centres d'Internament (CIE) en Centres d'Estada Controlada d'Estrangers (CECE). Aquest reglament, redactat a esquenes de les organitzacions de Drets Humans, no suposa cap modificació substancial respecte al règim actual, consolida el model policial de gestió i continua sense garantir els drets de les persones internades.

Des de la societat civil ja hem iniciat el compromís de treballar conjuntament pel tancament dels CIEs i no permetrem que hi hagi més morts pel camí.

Per la llibertat de moviment. Perquè no hi hagi més morts a la "tanca de la vergonya". Per la sanitat universal. Perquè cap persona és il·legal. Perquè cap més persona sigui privada de llibertat per no tenir papers.

Per tot això, el proper dissabte 15 de desembre us convidem a manifestar-vos, a rodejar el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca, així com a assistir a les Jornades de Formació, Acció i Reflexió entorn als Centres d'Internament que culminaran amb una trobada estatal de Col·lectius. 

Fem una crida a totes les organitzacions, persones i col·lectius a sumar-se a les veus d'aquest comunicat i a seguir treballant per aquest procés cap al tancament definitiu dels Centres d'Internament d'Estrangers.

*Podeu adherir-vos al Manifiest escrivint a: tanquemelscies@gmail.com 

Convocatòries:

[14 i 15 de desembre] Jornades per a la Formació, Reflexió i Acció entorn als CIE. 
Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de Ciutadella c/ Ramon Trias i Fargas 25-27
Podeu consultar el programa aquí

[15 de desembre] 17h Rodegem el CIE
Lugar: 17h Plaça Espanya-Gran Via. (Des d'allà agafarem el bus per anar junts al CIE).
Podeu veure el cartell aquí

[16 de desembre] 11h Trobada Estatal de Col·lectius en Lluita pel Tancament dels CIEs
Lloc: Ateneu la Flor de Maig

Campaña por el Cierre de los CIEs de Barcelona
@TanquemelsCIECASTELLANO

EL 15D RODEEMOS EL CIE
Ni CIE ni CECE. ¿Cambiar el nombre para que todo siga igual?

El  6 de enero de 2012, Idrissa Diallo murió en circunstancias no resueltas en el CIE de Zona Franca. Pocos días antes, Samba M. había muerto en el CIE de Aluche en Madrid por una meningitis, después de haber pedido asistencia médica una decena a veces y de no recibir la atención adecuada. Estas muertes supusieron que la realidad de los CIEs saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados Guantànamos españoles. 

A raíz de estas muertes, centenares de organizaciones y personas salimos en todas las ciudades del Estado para exigir su cierre. Con la autoorganización y la movilización ciudadana se rompió el silencio mediático que los rodeaba, llenando las calles, los medios de comunicación y las redes sociales de razones para el cierre de los CIE's y obligando el gobierno al compromiso de acabar con la opacidad de estos centros.

Hoy, un año después, denunciamos que no sólo no se han aclarado  las circunstancias de las muertes de Idrissa D. y Samba M., sino que la situación en los CIE's sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. Por su parte, el gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos y, en cambio, acaba de proponer un borrador de Reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE). Este reglamento, redactado a espaldas de las organizaciones de Derechos Humanos, consolida el modelo policial de gestión y continúa sin garantizar los derechos de las personas internas.
 
Desde la sociedad civil ya hemos iniciado el compromiso de trabajar conjuntamente por el cierre de los CIEs y no permitiremos que haya más muertos por el camino.

Por la libertad de movimiento. Para que no  haya más muertos en la "valla de la vergüenza" Por la sanidad universal. Porque ninguna persona es ilegal. Para que ninguna persona más sea privada de libertad por no tener papeles.

Por todo esto, el próximo sábado 15 de diciembre os invitamos a manifestaros, a rodear el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca y a asistir a las Jornadas de Formación, Acción, Reflexión en torno a los Centros de Internamiento que culminarán con un encuentro estatal de Colectivos. 

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, personas y colectivos a sumarse a las voces de este comunicado y a seguir trabajando por este proceso hacia el Cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

*Podéis mostrar vuestro apoyo al Manifiesto escribiendo en: tanquemelscies@gmail.com 

Convocatorias:

[14 y 15 de diciembre] Jornadas para la Formación, Reflexión y Acción en torno los CIE. 
Universitat Pompeu Fabra. Campus de Ciutadella c/ Ramon Trias i Fargas 25-27 
Podéis consultar el programa aquí

[15 de desembre] 17h Rodeemos el CIE. 
Lugar: 17h Plaça Espanya-Gran Via. (Des de allí cogeremos el bus para ir juntos al CIE).
Podéis ver el cartell aquí

[16 de diciembre] 11h Encuentro Estatal de Colectivos en Lucha por el cierre dels CIEs
Lugar: Ateneu la Flor de Maig. c/ Doctor Trueta 195.

Campanya pel Tancament dels CIEs de Barcelona
@TanquemelsCIE

lunes, 10 de diciembre de 2012

Consol

La Consol ha mort.
Avui, dilluns 10 de desembre,  l'ofici serà a les 15.15 de la tarda al 
Tanatori de Les Corts.

Untitled
  
Afectivitat, Coratge, Alegria, Coherència, Serenor, Humilitat, Valentia, Aprenentatge, Compromís, Col·lectivitat, Paciència, Rebel·lia, Revolució, Somnis, Lluitadora, Desobedient, Tendresa, Còmplice, Terca, Integritat, Racional, Personalitat, Feminista, Descarada, Força, Cura, Artista, Desvergonyida, Creativitat, Insubmisa, Irreverent, Indignada...
 
Hi ha dones que lluiten tota la vida i aquestes son les imprescindibles (Bertolt Brecht)


martes, 4 de diciembre de 2012

Acta Assemblea Feministes Indignades 28 de novembre 2012

Acta asamblea FI 28-11-2012

Puntos breves:
 • Reunió con Rereguarda del día 30 de noviembre.
  • Se comenta que la decisión sobre si queremos sumarnos a este colectivo, cómo trabajar con ellas y cómo está calendarizada para la reunión sobre el trabajo antirrepresivo de FI (19/12).
  • Una compañera se encargará de enviarles un correo para explicarles esta situación, que aunque hay ganas de participar en la reunión, en este momento no hay fuerzas suficientes y también preguntarles cómo incorporarían el trabajado de colectivos próximos a la órbita de Rereguarda.

 • Invitación de la Teixidora, reunión del día 10 de diciembre, utilización del espacio.
  • Dos compañeras se proponen para asistir como FI a la reunión del día 10 e informar a la asamblea de qué se trata, cómo están pensando la participación de colectivos en ese espacio. Si hay otras compañeras que quieran ir, también son bienvenidas. Es una asamblea abierta.
  • Se habla de un proyecto de autogestión de la salud que se propone desde la Teixidora, pero se comenta que no es un tema que FI esté tratando en este momento.
  • Se comenta que sería bueno aprovechar la oportunidad para volver a rotar por los barrios. Por otra parte se dice que el Poble Nou, donde está la Teixidora, no es un barrio muy céntrico. En todo caso, deciden esperar a la información que puedan traer las compañeras después de la reunión del día 10.

 • Acompañamiento y soporte a una compañera de FI.
  • Se habla de una compañera que está gravemente enferma y a la que queremos dar apoyo y soporte. Quienes están más al tanto de su situación en el día a día comunicarán si es viable hacer una asamblea (o parte de una) con ella, pues eso le daría muchas energías.

 •  Orden del armario: dos compañeras se proponen voluntarias para llegar media hora antes la próxima asamblea y ordenar el armario de FI en Ca la dona.

 • Creación colectiva de cuento lésbico
  • Se propone participar en un certamen de un cuento de personajes lésbicos, en catalán y que presente positivamente las relaciones entre lesbianas. Al menos dos compañeras se proponen para impulsar esta actividad.
  • Se creará un piratepad para decidir cómo crear el cuento y escribir ideas.
  • Más adelante también es posible que se organice una quedada para escribir el cuento conjuntamente.
 • Se decide colgar en el blog :
  • Texto y Vídeo prospecto autodefensa feminista, por Feminismos Sol
  • Texto y vídeo de la Cortes (caso de las mujeres colombianas frente al conflicto armado).

 • Resolución de conflicto y criterios de participación en la asamblea: comienza a tratarse este tema pero, al darnos cuenta de lo importante y de la falta de tiempo, se decide continuar hablando de él en futuras reuniones.

 • Otra temas pendientes de abordar:
  • Jornadas de intercambio de saberes con los pueblos indígenas de Colombia
  • Jornadas feministas de Donostia
  • ¿Qué se hace con el dinero/retribuciones que se dan en jornadas y otros eventos?
  • Información sobre la Auditoria del Deute
  • Valoración de la Huelga General

Debate:
Una vez terminados los puntos breves, disfrutamos del debate sobre relación del 15M con los barrios y el proceso actual de resistencia. Se hizo un mapeo de las compañeras que están combinando la militancia con los grupos de barrios. Se lanzaron preguntas sobre los objetivos de FI con respecto al 15M y también se planteó la necesidad de crear espacios de reflexión comunes con otros colectivos. Se dijo que conviene tener claros nuestros propios objetivos para pensar estrategias y coordinarse con otras agendas políticas. También ser conscientes de nuestras capacidades ahora mismo. Asimismo, se valoró positivamente el hecho de que sí que se han llevado demandas feministas a distintos contextos políticos actuales, como ocurrió en el bloque feminista (que juntó a distintos colectivos feministas) del pasado 14N, día de huelga general. Una compañera también plantea que falta apoyo de las FI a las compañeras que militan en paralelo en los grupos de barrio. Del debate se desprenden 3 propuestas. En los próximos días las compañeras que lanzaron estas propuestas se comprometen a especificarlas y trabajarlas más para que la asamblea decida cómo llevarlas acabo.
 • Aprovechar los puentes que ya se tienen con algunos barrios (p.e. Sants) y trabajar con ellos en cosas puntuales, ya sea que nos lo pidan o que lo propongamos porque sea algo que nos apetezca hacer. Saber qué quieren y qué pueden necesitar de nosotras como FI.
 • Pensar en una reunión, más a largo plazo (a unos 3 meses vista), intentando implicar a otros espacios-movimientos-colectivos afines. Se trata de trabajar con nodos que ya existen (Yayoflautas, Plan de rescate ciudadano, etc.) para buscar articulaciones y hacer frente a los ajustes, trabajar en el proceso constituyente, etc.
 • Planear una reunión interna, una asamblea temática, de cara a enero para articular posicionamientos como FI frente al contexto internacional y el contexto local. Analizar el contexto para pensar en articulaciones posibles y cuáles serían nuestras estrategias.
PRÓXIMAS ASAMBLEAS: 12D y 19D

domingo, 2 de diciembre de 2012

ACCIÓ FEMINISTA PEL DRET A LA SALUT DE TOTES I TOTS. 10 de desembre de 2012 a les 18.30 a la Plaça Sant Jaume

Untitled

més fotos aquí


ACCIÓ FEMINISTA PEL DRET A LA SALUT DE TOTES I TOTS.
10 de desembre de 2012 a les 18.30 a la Plaça Sant Jaume


L’Europa del capital i la guerra està saquejant les nostres vides i els nostres drets, portant les nostres societats a una situació d’emergència, deixant a les nostres filles i fills sense futur i posant en risc la sostenibilitat de la vida.
Les dones rebem els impactes de les crisis de manera diferenciada perquè estem diferentment posicionades en les jerarquies del poder econòmic, polític, social , cultural i simbòlic i el risc d’agreujament de les desigualtats en l’ús dels temps d’homes i dones és molt alt.

Avui, a les acaballes del 2012, el propòsit de construir altres maneres d’organitzar la vida que superin el patriarcat , el capitalisme , el racisme i la lesbofòbia se’ns presenta amb tota la urgència i tot el sentit davant les crisis sistèmiques i les falses solucions a les mateixes.

MARXEM PEL DRET A LA SALUT
Aquest dia 10 de desembre, La Marxa Mundial de les Dones ens convoca a les 24 hores d’acció feminista de denúncia i de construcció d’una vida digna i sostenible. Nosaltres, dones feministes de Catalunya, ens sumem a la proposta de les companyes europees i marxem pel dret a la salut i unim la nostra acció a les lluites dels moviments socials, dels barris, de les usuàries i professionals en defensa dels dret a la salut per a totes i tots. :
Marxem contra un model de salut sexista i heteropatriarcal que ens nega el dret a decidir sobre el nostre cos i la nostra sexualitat. Exigim que els nostres cossos deixin de ser camps de batalla de relacions de poder masculines i que els nostres drets sexuals i reproductius siguin plenament reconeguts i assegurats. Continuem reclamant la DESPENALITZACIÓ TOTAL DE L’AVORTAMENT I ENS OPOSAREM A QUALSEVOL MODIFICACIÓ QUE SUPOSI UN PAS ENRERE DE L’ACTUAL LLEI.

Marxem contra les retallades i les privatitzacions del sistema de salut públic , algunes de les quals afecten a drets essencials per la vida i la salut de les dones, com ara els que afecten al control mamogràfic, la planificació familiar o l’avortament.La crisis financera econòmica i institucional està servint d’excusa per a desmantellar un dels bens més preuats de la nostra societat ,mentre que no s’està realitzant cap plantejament seriós de desmedicalitzar els processos naturals i altres abusos de medicaments en el tractament de malalties, causant múltiples efectes secundaris.

Marxem en defensa d’un sistema de salut públic , universal i de qualitat. Un sistema de salut democràtic, transparent, participatiu.i amb visió de gènere. La salut no és un negoci, és un dret.

Marxem en contra de les mesures contemplades en el reial decret d’abril de 2012 que suprimeixen el dret a la salut com un dret universal i individual de les persones, al vincular el dret a l’atenció sanitària a la cotització a la Seguretat Social , contradient la Llei de Sanitat de 1986 que la vincula al fet de residir en qualsevol territori de l’Estat Espanyol.Aquest decret exclou del dret a l’atenció sanitària a moltes persones migrades , a les joves majors de 26 anys que no han entrat a la S.S. , a les persones que treballen en l’economia submergida , a les dones que s’ha dedicat als treballs de la cura i domèstics. En tots i cadascú d’aquests col·lectius, les dones estem sobrerepresentades.

Marxem per a denunciar que la supressió de la universalitat del dret a la salut tindrà greus conseqüències socials i colpejarà de manera directa en alguns dels col.lectius més vulnerables de la nostra societat : les persones afectades per malalties cròniques malalties agudes, VIH/ SIDA , hepatites , tuberculosis i malalties de transmissió sexual.

Marxem i alcem les nostres veus amb les nostres germanes les dones migrades sense papers que, a més d’estar afectades per tot el que anteriorment està dit , ara se les exigeix una sèrie de requisits molt difícils , per no dir impossibles d’aconseguir , per a poder accedir a la Tarjeta Sanitària , com ara un certificat d’empadronament de tres
mesos com a mínim i d’altres tràmits . No accedir a la TSI significa quedar-se fora de l’assistència sanitària o haver d’interrompre l’assistència si s’està rebent.

Marxem per a denunciar que a partir de l’1 d’abril de 2013 per a poder accedir a la Targeta Sanitària les persones en situació de prostitució forçada hauran de tramitar la denúncia de la seva situació d’explotació , fet pràcticament impossible per l’alt risc de mort per a elles i per la seva família. Aquesta exigència entra en contradicció amb la Llei Catalana sobre el dret de les dones a l’eradicació de la Violència masclista que garanteix que , independentment de la denúncia les dones puguin ser ateses de forma integral.

Les dones feministes no podem i no volem romandre callades davant d’aquests gravissims fets que agreujen les desigualtats socials i que ens divideixen entre nosaltres UNA SOCIETAT QUE HO FES SERIA UNA SOCIETAT MALALTA. TARGETA SANITÀRIA PER A TOTES . NO A L’APARTHEID SANITARI!!

Marxem per a denunciar que la malnutrició, l’assoliment de més treballs i responsabilitats i la manca d’una perspectiva de futur causades per les polítiques d’austeritat i ajust són una font de pèrdua de salut física i psíquica de moltes dones Marxem per crear i enfortir xarxes de cura i de suport mutu feministes que ens permeti resistir i crear alternatives..

Marxem per una vida vivible , per una vida digna de ser viscuda per a totes i tots.

El vostre deute no és amb els bancs, és amb les persones , és amb les dones!!!

Campanya pel dret a decidir avortament lliure i gratuït
Marxa Mundial de les Dones
Xarxa de Dones per la Salut

Campanya pel Dret a l'Avortament
dretalpropicos@gmail.com
telèfon 934127161DIA 10 de desembre A LES 18.30 A LA PLAÇA SANT JAUME

PORTEU CARTELLS AL·LUSIUS I DONAREM VOLTES PER LA PLAÇA PER DENUNCIAR UNA VEGADA MÉS QUE ELS NOSTRES DRETS SÓN DRETS HUMANS.
NO A LA PRiVATITZACIO DE LA SANITAT.
NO A L’EXCLUSIO DE LES PERSONES MÉS FEBLES, AVORTAMENT LLIURE I GRATUIT.
NO A L A CONTRAREFORMA DE GALLARDÓN.

sábado, 1 de diciembre de 2012

Sant Pau en lluita

MANIFEST DE L’HOSPITAL DE SANT PAU EN DEFENSA DE LA SANITAT

Tots/es sabem que a Catalunya estem patint retallades socials, econòmiques i laborals i que cada cop més afecten als serveis bàsics de la ciutadania. En l’àmbit públic de  la salut afecten a la seva qualitat i a la prestació de serveis.
A l’Hospital de Sant Pau des de l’abril del 2011 es concreta en:
 • Tancament de 84 llits: Urgències saturades, altes precipitades, reingressos i allargament de les llistes d’espera.
 • Retallada en farmàcia hospitalària: els pacients han de venir més sovint a recollir medicació especial
 • Retallada en pròtesis i catèters, tancament de les consultes externes 11 dies laborables/any
 • Reducció de l’activitat a Radioteràpia, Radiologia, Medicina Nuclear i Hemodinàmica
 • Tancament de quiròfans a la tarda, amb una reducció  d’intervencions programades  de 713 intervencions anuals (3 sessions quirúrgiques diaries)
Aquestes retalladles no només afecten el dret a la salut de les persones,  sino també als drets laborals dels treballadors/es.
Els treballadors/es de l’Hospital de Sant Pau han patit retallades salarials i de drets laborals des de juny del 2010, com : retirada del fons social, del complement del menjador laboral triplicant el preu, l’ajut d’escola bressol, l’ anulació del complement de salari en cas de baixa per malaltia i la paga de Nadal.  
La vulneració de tots aquests drets, recollits en conveni, suposen una agressió als treballadors/res.
El darrer atac és l’acomiadament de 4 companys amb una vinculació a l’Hospital de entre 2 i 6 anys i que segons la llei tenien contracte fix.

Per tot això, la majoria del Comité d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau ha iniciat un tancament indefinit  per la defensa d’una sanitat pública, de qualitat i sense discriminació entre les persones, que inclou tant les retalladles al dret a la salut, com les retalladles en drets laborals als treballadors/es.

Hem pogut comprobar, en aquests últims anys de lluita, que la unió de tota la ciutadania és imprescindible   per aconseguir un objectiu comú, en aquest cas, una sanitat pública, digne, de qualitat i universal.

Comité d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau

SUPORT  

En aquesta lluita és molt important la teva col·laboració i el teu suport. Podeu fer molt per nosaltres tan sols adherint-vos al nostre manifest, ja sigueu una entitat, un col·lectiu, o persones a títol individual per tal de mostrar la vostra solidaritat; només heu d’omplir el formulari que hi ha més avall. També ens podeu fer arribar el vostre propi manifest de suport, inserint-lo al camp “Comentaris” o bé enviant-nos-el per correu electrònic a santpauenlluita@gmail.com