Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

domingo, 29 de abril de 2012

Feministes Indignades reivindiquem un 1r de Maig feminista i anticapitalista!

Aquest 1r de Maig, Dia internacional de les persones treballadores, en un context de precarització de les condicions de vida i treball i d’atac sense treva als drets laborals, socials, civils i polítics, Feministes Indignades seguim reivindicant la visibilització i la valoració de les feines de reproducció, cura, atenció i sosteniment de la vida, denunciant la concepció androcèntrica del treball - que estableix una falsa divisió entre treball productiu i reproductiu-, i exigint la fi de la l’explotació, la discriminació i la desigualtat laboral, tant en l’àmbit domèstic/privat com en el públic.
Feministes Indignades continuem assenyalant que la noció del treball dels discursos androcèntrics, i en els quals es basa l’accés als drets laborals (ara en greu risc d’extinció), és individualitzada, fragmentada i monetaritzada i se sosté sobre falses barreres i jerarquies entre àmbit públic remunerat i àmbit privat no remunerat.
L’actual crisi ha posat de manifest la contradicció, inherent al nostre sistema econòmic i social, entre la lògica de sosteniment de la vida (que inclou tant tasques concretes i tangibles, com aspectes immaterials, afectiu-relacionals i sexuals) i la lògica d’acumulació de capital.
El desmantellament del nostre, ja fràgil, règim de benestar social, ha evidenciat que sota una suposada defensa de l’equitat social s’amaga una lògica econòmica que només satisfà les necessitats de les persones en la mesura que aquestes generen beneficis monetaris. La vida ha estat relegada a les esferes invisibilitzades de l’economia, on s’absorbeixen les tensions i el conflicte és socialment acceptable en romandre ocult: la invisibilitat del treball de cura és imprescindible per fer surar el sistema.
Si fa un temps es va exportar – mai solucionar - la crisi de les cures, a través de cadenes globals de cures (dones migrades que cobrien el lloc de les autòctones però no redistribució de tasques entre homes i dones), ara es propicia un retorn de les dones autòctones a l’àmbit privat, tot expulsant-les del mercat laboral i responsabilitzant-les de tot el treball de sosteniment de la vida que mercat, estat i agents socials en general eludeixen.
L’actual reforma laboral és un clar exemple d’una política conservadora i reaccionària que preconitza el retorn de les dones a casa i aprofundeix en els obstacles, ja existents, perquè les dones puguin participar del mercat de treball remunerat en igualtat de condicions que els homes.
La nova llei, per exemple, perverteix el principi d’acció positiva, tot aplicant bonificacions per a la contractació de dones en modalitats de contractació que suposen una retallada de drets laborals i contribuint a incrementar l’escletxa entre homes i dones pel que fa a la temporalitat (i per tant inseguretat laboral). Per contra, no es contempla cap mesura d'estímul a la creació d'ocupació mitjançant contractes de jornada completa i indefinits d'inici a dones.
Pel que fa a la protecció de la maternitat, desapareix la deducció de 100 euros al mes per a les empreses que contractaven treballadores que es reincorporaven abans dels dos anys després de la seva maternitat. D’altra banda, el permís de lactància, que podia ser gaudit per ambdós progenitors, ara només podrà ser-ho per un/a dels dos, tot dificultant la corresponsabilització de tasques de cura i atenció entre dones i homes.
L’actual reforma laboral obstaculitza les possibilitats de conciliació de vida familiar i laboral. Així, per exemple, qui tingui a la seva cura directa algun/a menor de vuit anys o una persona funcionalment diversa, només tindrà dret a una reducció de la jornada de forma diària (negant, la complexitat de l’atenció i la dependència, que no pot ser planificada a través d’un quadrant horari encotillat). A més, s’introdueix la possibilitat, gairebé sense restriccions, de mobilitat geogràfica de l’empresa, que farà totalment irreconciliable les responsabilitats laborals amb les familiars.
I ja no parlem dels salaris (en què les dones segueixen patint discriminació flagrant), que podran rebaixar-se per sota d’allò establert al conveni col·lectiu.
En definitiva, s'individualitzen les relacions laborals, en clar detriment dels drets col·lectius i, per tant, dels drets individuals, i sobretot, de totes aquelles persones que es troben en situacions de major precarietat i que són constantment vulnerades pel mercat.
Per tot això, perquè estem fermament compromeses amb una transformació radical de la societat, perquè no tenim por, perquè seguirem sortint al carrer i a les places, perquè no ens frenarà la retallada de drets socials i civils, Feministes Indignades reivindiquem un 1r de Maig feminista i anticapitalista!

miércoles, 25 de abril de 2012

NOSALTRES DAVANT LA REPRESSIÓNosaltres, amb aquest comunicat, hem vingut a manifestar un posicionament col·lectiu. Una presa de posició que sabem que pot ser incòmoda, que ens genera dubtes i incerteses, però que sabem rotundament compromesa amb les que són la nostra gent. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar. Formem part de la gent precària, del 40% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran –o ja han deixat- de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d’aquelles a qui el preu de l’habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en l’educació. Formem part de les que emigraren buscant una vida millor, aquí; formem part de les que avui han d’emigrar buscant una vida millor, allà. Formem part d’una majoria social que està patint en la pròpia pell les conseqüències d’un espoli. Formem part d’una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d’espera. Que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat, mentre el luxe es dispara. Que no suporta veure gent dormint al carrer mentre els habitatges buits es podreixen en l’especulació. Que no entèn que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments, mentre els pressupostos en armament, casa reial o església, es mantenen sense vergonya. Que no tolera que els salaris reals disminueixin, mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats, i de la genuflexió miserable que li reten els polítics; però també formem part d’aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Nosaltres, així, formem part d’aquesta col·lectivitat digna i multitudinària que s’ha alçat en milers de places d’arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l’espiral de bogeria a que ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l’economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus, hem intentat refundar la societat de forma solidària, hem intentat crear un nou vincle social. Hem fet el que hem pogut. Lamentablement, entre totes i tots hem sigut incapaces de frenar el malson. Encara –i diem encara- no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I, malauradament, els que sí que tenen la força han desoït completament els desitjos i necessitats de la nova col·lectivitat. I han seguit aplicant les dosis de dolor de l’ajust estructural. I han castigat amb duresa a les que aixecaven les mans i les paraules. I han insultat la possibilitat del naixement d’una nova dignitat. Aquests són els motius que fan que avui esclati el conflicte social. Avui esclata la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d’esperança mastegada en silenci. I esclata en dies com la vaga general del 29M. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia. Volem dir que ens agradaria que les coses fossin d’una altra manera. Sobretot perquè és la nostra gent qui, en aquestes ocasions, s’endú la pitjor part. Les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que, de lluny, ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d’una altra manera. Que la majoria social, multitudinària i creativa, transformés d’arrel les causes del malestar. Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat, i és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d’aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita, ens situa en un carreró sense sortida. Però nosaltres seguirem. Aturarem la repressió. Alliberarem els i les companyes empresonades. Els amnistiem. I condemnem als que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió. I condemnem als que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat. I condemnem als que ens condemnen al conflicte social. Solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l’ajust estructural capitalista i les retallades socials de CiU i PP. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per a crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària.

martes, 24 de abril de 2012

lunes, 23 de abril de 2012

Feministes Indignades ens adherima a la manifestació del 26A de la campanya Prostitutas Indignadas

26A Manifestaciòn Prostitutas Indignadas

 Nota de prensa Campaña prostitutas Indignadas

Diferentes colectivos, entidades, mujeres que ejercen prostitución, vecinas y vecinos presentan hoy una campaña ciudadana de defensa de derechos y en oposición a la ordenanza de “civismo” de la ciudad de Barcelona, a su actual redactado y al endurecimiento de sus artículos sobre prostitución anunciado por el consistorio barcelonés.
La Campaña Prostitutas Indignadas pretende recoger voces contra la prohibición de los derechos de las mujeres que ejercen prostitución y contactan en la vía pública.
Hace días, la campaña ya se ha hecho visible a partir de carteles que poco a poco van copando zonas del barrio del Raval con mensajes de reivindicación y denuncia de las consecuencias de la Ordenanza.
Discriminación, persecución policial, criminalización y acoso son solamente algunas de las repercusiones de la prohibición de la prostitución que desde diferentes sectores se han denunciado y que la Campaña Prostitutas Indignadas considera deben hacerse oír. Por ello, esta iniciativa se adhiere además al comunicado impulsado por algunas entidades que dan apoyo a mujeres que ejercen prostitución.
La Campaña Prostitutas Indignadas reclama políticas públicas en coherencia con las demandas de las mujeres que ejercen prostitución, en el respeto de sus derechos ciudadanos y fuera de toda respuesta de carácter represiva o policial. La Campaña considera además que la propuesta de modificación de la Ordenanza que pretende prohibir la prostitución puede tener consecuencias gravísimas sobre la vida de las mujeres, de las trabajadoras sexuales y también sobre aquellas mujeres que están en un contexto de trata con fines de prostitución forzada y por lo tanto reclama el fin de la violencia institucional hacia estos colectivos.
La campaña estrena hoy sus espacios de difusión a través de diferentes redes sociales y pone a disposición de quienes quieran sumarse y de medios de comunicación su blog www.prostitutasindignadas.wordpress.com.
Así mismo, llama a una movilización ciudadana en defensa de los derechos de las mujeres que ejercen prostitución el próximo día 26 de abril a las 19h. Esta manifestación saldrá desde la calle San Ramón hasta la Plaza Sant Jaume donde se encuentra la sede del Ajuntament de Barcelona.
18 de abril de 2012

CONTACTOS PRENSA CAMPAÑA:
Montse Neira: 690 196 588
Clarisa Velocci: 687 426 364


Mès en Prostitutas Indignadas

Proposta ordre del dia Assemblea FI 25A


Diumenge 22 d'abril vam desconvocar la assemblea de Feministes Indignades de les 19 hores, per participar a la manifestació per la llibertat de les detingudes del 29M
A continuació la proposta de ordre del dia de la nostra propera assemblea.
 
ORDRE DEL DIA
 • 12M 15M (actualització i pluja de idees)
 • 1 de Maig
 • Estratègies col·lectives feministes contra la repressió ( com continuem)
 • Valoració procés del llibre R-EVOLUCIONANDO ( i propostes presentacions: Madrid 26M i un altra)
 • Espai per les assemblees (decisió de on seguim reunint-nos, quan i com tornem a la plaça)
Breus:
 • Manifestació treballadorxs sexuals dijous 26A ( actualitzaciò mani)
 • Invitació Jornades 'El sujeto del feminismo' en Bilbao
 • Sessió metodologia FI ( confirmació dates 26/27 i com seguir per el contingut)
 • Devolució assemblea Revol (cafetes+ identificacions mani nocturna)
 • Xerrada violència estructural al Bank Okupat ( actualització disponibilitat dates, etc.)
 • Proposta tallers Ca la Dona
 • Presentació Investigació Alicia 

jueves, 19 de abril de 2012

MANIFESTACIÓ PER LA LLIBERTAT DELS DETINGUTS/DES I LA RETIRADA DELS CÀRRECS DE LES IMPUTADES A LA VAGA GENERAL Diumenge 22 d'Abril


22A manifestaciò per la llibertat detingudes 29M

El passat 29 de Març van ser detingudes 79 persones a tota Catalunya, 56 d'elles a Barcelona. A tres d'elles, el Javi, l'Isma i el Dani se'ls va decretar presó preventiva. Les causes més que jurídiques les trobem en la criminalització mediàtica i l'alarma social creada pel conseller d'interior, Felip Puig. 

Després d'una vaga general que va aplegar milers i milers de persones al carrer volen criminalitzar la protesta, desviar el debat i que oblidem per què vam sortir al carrer. 
Empresonen a tres persones, centenars estan a l'espera de judici, i deixen més de 100 ferits només a Barcelona, i a més ens amenacen amb noves mesures repressives tan des-de la Generalitat com des de l'estat espanyol.

En les pròximes setmanes L'Audiència Provincial ha de resoldre el recurs interposat tant per l'advocat del Javi, com pel de l'Isma i el Dani. I volem que sàpiguen que no estan sols.
Es per això que des de els grups de suport dels empresonats i de les detingudes del 29-M, us convidem a trobar-nos al carrer, a sentir-nos fortes juntes, i a cridar ben fort que els volem lliures i que exigim la retirada de càrrecs de totes les imputades de la vaga general.

MANIFESTACIÓ DIUMENGE 22, 18H PL.CATALUNYA

martes, 17 de abril de 2012

Diumenge 22 a les 19h Assemblea FI (proposta ordre del dia)


PROPOSTA ORDRE DEL DIA
- 12M 15M ( actualització després de l'assemblea del diumenge 15A)
- Manifestació treballadorxs sexuals dijous 26A ( devolució reunió i proposta mani)
- Valoració procés del llibre R-EVOLUCIONANDO
- Espai per les assemblees (decisió d'on seguim reunint-nos, quan i com tornem a la plaça)

Breus:
- Sessió metodologia FI ( confirmació dates 26/27 i com seguir pel contingut)
- Invitació Jornades 'El sujeto del feminismo' a Bilbao
- Devolució assemblea Revol (cafetes+ identificacions mani nocturna)
- Xerrada violència estructural al Bank Okupat ( actualització disponibilitat dates, etc.)
- Proposta tallers Ca la Dona
- Presentació Investigació Alicia


Quedarien pendents per a l'assemblea del dimecres 25 d'abril: 
-1 de maig
-Proposta de blog, protocol llista i eines de comunicació
-Grups de treball (sexualitat, treball productiu i reproductiu, comunicació, repressió, metodologia, etc)
 

Diumenge 22 a les 17h: Sessió auto-formativa "Estratègies col·lectives contra la repressió"


Sessió de treball grupal enfront la repressió: partint de les nostres experiències i sabers emocionals, per a compartir i elaborar conjuntament, a partir de nosaltres mateixes, estratègies per afrontar la conjuntura actual.
La sessió tindrà una duració de 2 hores: 1 hora i mitja de treball gupal i mitja hora final de berenar, per descansar i fer un break totes juntes abans d'iniciar la nostra assemblea a les 19.
Porteu alguna cosa ( begudes i menjar) per el berenar, si voleu i podeu.

jueves, 12 de abril de 2012

Feministes Indignades adherim a la concentració contra les retallades als drets i llibertat civils, Dissabte 14 d'abril 2012, 12 hores, Pç. Catalunya

La Favb convoca una concentració ciutadana en defensa dels drets i llibertats civils
 
Des de la FAVB, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, sempre hem manifestat el nostre més ferm rebuig a totes les formes de violència. Considerem que el dret a la protesta ha de poder-se expressar de forma pacífica, sense ésser desvirtuat per accions violentes de part dels manifestants o de la policia. És per aquest motiu que la FAVB, conscient de la seva responsabilitat com a moviment ciutadà, sempre s’ha situat al capdavant de la defensa dels drets i llibertats civils, especialment quan aquestes es veien amenaçades per pulsions autoritàries.
El passat dimarts 4 d’abril, el conseller d’Interior del govern català Felip Puig va fer unes declaracions que marcaven un perillós punt d’inflexió en el nostre règim de drets i garanties jurídiques i obrien una deriva vers l’autoritarisme, en promoure: la restricció del dret de reunió, l’enduriment del codi penal, el foment de la delació ciutadana, així com l’empresonament i detenció preventiva; a les quals cal afegir les mesures proposades pel Govern central d’estendre la legislació antiterrorista als actes de vandalisme urbà.
Considerem que aquestes mesures no només seran ineficaces per atallar les situacions de violència que es donen a la nostra ciutat, sinó que la seva implementació suposarà un atemptat directe als drets i llibertats civils tan costosament guanyats després de 40 anys de dictadura. Seguretat i llibertat no són dues realitats contraposades, sinó les dos cares d’una mateixa moneda.
És per aquest motiu que des de la FAVB convoquem els veïns i veïnes de Barcelona, el món associatiu i els diferents agents socials a concentrar-se de forma massiva i pacífica a la plaça Catalunya el proper dissabte 14 d’abril a les 12 hores per expressar el nostre rebuig a les retallades en drets i llibertats civils.
Barcelona, 4 d’abril de 2012

ADHEREIX EL TEU COL·LECTIU O ENTITAT*
O ADHEREIX-TE A LA CONVOCATÒRIA

ACTA Assemblea FI dimecres 11 d'abril 2012

Acta Assemblea
11/abril/2012

1. Calendarització.
Propera assemblea FI: Diumenge 22 d’abril de 17-21h en Ca la dona.
Pretenem començar a treballar i debatre en profunditat les maneres com ens posicionem davant l’actual panorama repressiu.
Aquesta assemblea comptarà amb un temps dedicat a
I una altra meitat
Les mateixes dones portaren la dinamització tant de la 1ª sessió antirepre com de la assemblea ordinària.
. Proposta sortida FI pel 26-27 maig per treballar la sessió sobre metodología.

2. Espai.
Hi ha força consens en continuar reunint-nos a ca la dona i quan començi el bon temps tornar al carrer, q es d’on venim!
Tambè es parla de que es podria continuar de manera itinerant.
En quant al banc ocupat, reconeixem i sentim el nostre despenje en el compromís de suport per mantenir aquest espai colectiu. Però volem recompensar en part amb la xerrada sobre Violència estructural que ja veniem oferint. Una companya repren els diàlegs amb la dona experta que la faria, així com amb la gent del bank, i en la propera assemblea ens posa al dia.

3. Valoració Vaga 29.
Fem una roda d’opinions i sentiments, d’on arribem a la conclusió de la necessitat d’obrir un grup de treball sobre la situació repressiva actual. Farem una sessió mes inmediata (el proper diumenge 22) en forma de compartir com ens sentim i com volen actuar davant els últims fets, i més endavant, posiblement en una sortida, continuarem aprofundint amb la dinamització especial d’una companya que fa temps ens va oferir.
Fem una pluja d’idees del que volem tractar en aquestes sessions:
 • Fotografía panorama legal.
 • Part emocional: com afrontar pos,...
 • Com ens situem cadascunà, diferents sensibilitats.
 • Organització d’una xarxa de suport, cura.
 • Creació i difusió kit pràctic per manis: tlf abogada, consells,... veure altres guies antirepres.
 • Compartir experiències de lluita dels ‘70, ‘80, ’90 amb companyes mes grans.
 • Com ens organitzem en situacions de càrrega.
 • Estratègies d’acció: accións creatives,...

En quant a la vaga, en general les companyes sentim que, tot i que van decidir (per estar cansades rere el 8 de març) no organitzar res mes que el bloc feminista a la plaça catalunya (que va ser un éxit amb moltísimes dones de totes les edats participant), ens hagues agradat finalment fer algun piquet o acció feminista específica. I totes estem d’acord en la necessitat d’enfondir el debat i la organització en situacions de tensions com la del 29.

Per altre banda, consensuem que ens adherim als 3 manifest que donen suport als tres compnys empresonats i els pugem al blog. Tot i que ens agradaria escriure un text propi denunciant la situació de repressió i criminalització a la desobediència, e impunitat violència policial...

4. Aquest diumenge 15 d’abril hi serà l’assamblea decisòria del 15M a les 17h a Pl. Catalunya en relació al 12-15M. Algunes companyes (3,4) tenen intenció de participar, més, a sentir les decisions preses fins ara (porten setmanes reunint-se) que per parlar. A la propera assamblea es trasmetrà al grup, i es començarà a pensar en com volen sortir al carrer aquests dies com FI.

5. Mujeres P’alante.
Ho parlem molt ràpidament però sembla que la gran festa (per recaudar diners pel colectiu i crear xarxa i solidaritat entre nosaltres) es farà el 16 de juny. Ens demanen si ens podem encarregar les FI de portar el tema bebidas de la festa. Ho parlem la propera assemblea.


6. Ordre del dia provisional, Assemblea 22/04/2012
. Xerrada sobre Violència estructural al banc.
. Mujeres p’alante. Festa. Nostra col.laboració.
. Retorn informació experiències de Ass. Oberta 15M del diumenge 15Ab
. Genera. Organització mani 26 abril.
. Sortida 26-27 abril?
. FI obrir Kafeta Revol al juny.
. Valoració presentació llibre Feminismes 15M.lunes, 9 de abril de 2012

Presentació del Llibre R-Evolucionando a la Ciutat Invisible, dimarts 10 d'abril


Este martes día 10, a las 19h, en La Ciutat Invisible, Feministes Indignades presentamos el libro "R-evolucionando. Feminismos en el 15-M".

Como sabéis, este libro es fruto del trabajo colectivo hecho por feministas, organizadas en comisiones específicas o insertas en otras comisiones, en el contexto del movimiento 15M en todo el estado español. El libro es un relato vivencial de aquello que nos llevó a salir a las plazas,a juntarnos, a discutir, a reivindicar, a exigir, a visibilizar y, a su vez, un relato político de la revolución: aquél que señala la perversión de la separación de trabajo productivo y reproductivo, el que pone el dedo en la llaga en referencia a la organización jerárquica de la sociedad y sus opresiones derivadas, el que recuerda el impacto del lenguaje y de lo simbólico sobre las vidas reales, el que denuncia la violencia estructural del sistema capitalista patriarcal, etc.

El libro es por tanto la narración de una lucha compartida que pone en el centro a las personas y, a partir de este centro, trabaja por una transformación profunda de la sociedad. Feministas radicales atacando en su raíz la desigualdad social.

Por todo ello, porque el libro es una narración personal, política y, sobretodo colectiva, queremos invitaros a participar del debate organizado con motivo de la presentación de este libro, breve testimonio de una intensa experiencia horizontal, asamblearia, feminista. Para continuar ampliando las posibilidades de participación y seguir construyendo de forma conjunta los discursos y las luchas feministas.

¿Cómo podéis participar?
- Asistiendo a la presentación en La Ciutat Invisible, C/Riego, 37, Barcelona Metro: Sants Estació (L3 Y L5); Plaça de Sants (L5 y L1)
- Siguiendo el debate a tiempo real en http://bambuser.com/channel/peoplewitness.feministesindignades
- Twiteando vuestra opinión usando los hastags: #feminismos15M #revolucionando
- Skypeando a tiempo real e interviniendo activamente del debate: Feministesindignades (feministes.indignades.bcn )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest dimarts dia 10, a les 19h, a La Ciutat Invisible, Feministes Indignades presentem el llibre "R-evolucionando. Feminismos en el 15-M".

Com sabeu, aquest llibre és fruit del treball col·lectiu fet per feministes, organitzades en comissions específiques o inserides en altres comissions, en el context del moviment 15M a tot l'estat espanyol. El llibre és un relat vivencial d'allò que ens va portar a sortir a les places,a ajuntar-nos, a discutir, a reivindicar, a exigir, a visibilizar i, al seu torn, un relat polític de la revolució: aquell que assenyala la perversió de la separació de treball productiu i reproductiu, el que posa el dit en la nafra en referència a l'organització jeràrquica de la societat i les seves opressions derivades, el que recorda l'impacte del llenguatge i d'allò simbòlic en les vides reals, el que denuncia la violència estructural del sistema capitalista patriarcal, etc.

El llibre és per tant la narració d'una lluita compartida que posa en el centre a les persones i, a partir d'aquest centre, treballa per una transformació profunda de la societat. Feministes radicals atacant en la seva arrel la desigualtat social.

Per tot això, perquè el llibre és una narració personal, política i, sobretot col·lectiva, volem convidar-vos a participar del debat organitzat en motiu de la presentació d'aquest llibre, breu testimoniatge d'una intensa experiència horitzontal, assembleària, feminista. Per continuar ampliant les possibilitats de participació i seguir construint de forma conjunta els discursos i les lluites feministes.

Com podeu participar?
- Assistint a la presentació a La Ciutat Invisible, C/Reg, 37, Barcelona Metre: Sants Estació (L3 I L5); Plaça de Sants (L5 i L1)
- Seguint el debat en directe a http://bambuser.com/channel/peoplewitness.feministesindignades
- Twitejant la vostra opinió sota els hastags #feminismos15M #Revolucionando
- Skypejant a temps real i intervenint activament del debat: Feministesindignades (feministes.indignades.bcn )

domingo, 8 de abril de 2012

SOLIDARITAT ACTIVA AMB ELS VAGUISTES EMPRESONATS


http://solidaritat29m.noblogs.org/
Quan els polítics tenen por de perdre tota legitimitat del seu poder,
reprimeixen sense escrúpols, quan són milers de persones que
s’enfronten a la seva misèria, criminalitzen a través dels mitjans i
apliquen mesures de càstig, vulnerant els principis de les seves
pròpies lleis.”
Des del 29 de març, hi ha 3 persones que estan en presó preventiva. A
una d’aquestes, el Javi, la van detenir quan participava al matí en un
piquet informatiu al barri del Clot, mentre l’Isma i el Dani van ser
detinguts a un piquet de Zona Universitària.Durant tota la jornada de
protesta contra la reforma laboral i les retallades, es van dur a
terme a Barcelona un total de 56 detencions, arribant a la xifra de 79
a la resta de Catalunya. Algunes d’elles van sortir en llibertat
provisional després d’haver pagat una fiança de 3000 i 4000 euros,
d’altres varen quedar amb càrrecs i hauran d’anar a signar a jutjats
cada 15 dies, setmanalment o dos cops per setmana. També hi ha qui va
sortir de la comissaria després d’haverrebut greus pallisses de la
policia. A un noi, per exemple, van deixar a la porta de comissaria
ambel fèmur trencat, sense diners i sense mòbil per la matinada, o dos
altres que els hi van haver d’extirpar la melsa degut als cops de puny
i patades propiciades pels mossos.Tampoc no oblidem el centenar de
ferits a causa de la brutalitat policial, que un cop més els mossos
d’esquadra han utilitzat. Que en tinguem constància, només per les
bales de goma, hi ha 20 persones ferides, un d’ells és un nen de 4
anys i dos d’ells s’han quedat sense visió.
Els mitjans de comunicació s’han encarregat des del primer moment
d’estigmatitzar les vaguistes i de legitimar l’actuació policial: les
pallisses, l’ús de piloteres o fins i tot, el retorn als gasos
lacrimògens. Ho estan fent tot desviant el debat de per què milers de
persones havien sortit al carrer decidides en un dia de vaga general.
Pretenen confondre’ns i dividir-nos tot sembrant la por, però les qui
vam sortir aquell dia, que som moltes i moltes, vam sentir la força de
saber-nos juntes, de saber-nos fortes i ja no l’oblidem. El 29 de març
el carrer era nostre, i tot i que des de la matinada es produïren les
primeres identificacions i detencions, la jornada de lluita va
continuar endavant.
No obstant, tot i la repressió i els abusos policials que es van
produir aquell dia, per a moltes de nosaltres el balanç de la jornada
de lluita és positiu: les vies per accedir a Barcelona estaven
tallades, molts comerços van tancar, centenars de milers de persones
no van anar a treballar, moltes també vam fer vaga de consum i vam
donar una resposta massiva al carrer.
Ara que tres persones estan a la presó i que lluitem per al seu
alliberament, recordem que vam decidir fer vaga perquè estàvem i estem
cansades que unes poques persones decideixin sobre les nostres vides
imposant unes regles del joc unilaterals i de dalt a baix. Des de la
privatització de la sanitat i l’educació, els desnonaments i
desallotjaments de qui no pot pagar un lloguer o hipoteca, a la nova
reforma laboral que permet aberracions tals com un acomiadament per
estar malalt, la fi dels convenis col·lectius o la lliure aplicació
d’EROs,… Cada dia ens escanyen més, però també cada vegada ens
enganyen menys.
Jurídicament, no es sosté que per desordes públics es privi algú de
llibertat. Aquestes situacions ens aclareixen com funciona la
Justícia” i en mans de qui es troba. Felip Puig, amb les seves
declaracions i amenaces de restringir el dret de reunió, endurir el
codi penal i fomentar la delació ciutadana, així com el Govern estatal
amb mesures com estendre la legislació antiterrorista als actes de
vandalisme urbà, ens mostren que les lleis són eines polítiques. La
decisió d’empresonar el Javi, l’Isma i el Dani no correspon a aspectes
legals sinó a uns interessos concrets per paralitzar les protestes.
Actituds del mateix caire es van donar a la manifestació de suport amb
les empresonades i detingudes el dilluns dia 2 quan els mossos
d’esquadra van detenir un home amb diversitat funcional, abandonant la
seva cadira de rodes, deixant-lo en llibertat amb càrrecs de desordres
públics la mateixa matinada.
L’aïllament i les amenaces no tenen lloc en la il·lusió de trobar-nos
La precarietat perd el seu pes quan ens donem suport mutu
Les retallades ens reafirmen en l’autoorganització
La repressió, fins i tot, l’empresonament de les nostres companyes, no
ens atura quan partim de que…
SI ENS TOQUEN A UNA ENS TOQUEN A TOTES!!
LLIBERTAT VAGUISTES EMPRESONADES!!
ABSOLUCIÓ PER TOTES LES COMPANYES ENCAUSADES EL 29M!!
Grup de Suport del Javi del Clot

lunes, 2 de abril de 2012

Feministes Indignades adherim al comunicat en solidaritat amb l'Isma el Dani i el Javi, detingudes del 29M

Llibertat Detingudes 29M

Comunicat de condemna davant la insòlita presó preventiva aplicada a l’Isma i el Dani.

El passat dijous 29 de març, durant les accions organitzades pels piquets de la vaga general a Zona Universitària, els Mossos d’Esquadra van detenir dos estudiants, l’Isma i el Dani, membres de l’AEP – Associació d’Estudiants Progressistes.

En total, més d’una trentena de persones van ser detingudes durant el matí del 29 i traslladades a la Comissaria de les Corts.Un grup força nombrós de familiars i amics es va concentrar a la Ciutat de la Justícia a l’espera de la seva sortida, per a acollir-los i mostrar el seu suport ja que tot apuntava que després de declarar serien posats en llibertat.

Malauradament, a les 22h els advocats van comunicar que el Ministerio Fiscal sol·licitava presó preventiva per a tots els detinguts i a les 23h ens confirmaven que finalment l’Isma i el Dani serien traslladats a diferents centres penitenciaris sota dictamen de presó preventiva provisional i sense fiança.

Els delictes que se’ls imputen són de desordres públics, danys a béns públics i atemptat als agents de l’autoritat entre d’altres, i les motivacions al·legades en l’auto per imposar-los presó preventiva són el d’assegurar la seva disponibilitat al tribunal i el suposat perill de reincidència.
Els sotasignants volem manifestar:
 • Que l’Isma i el Dani són joves que participen socialment de manera legítima i necessària a través de diverses associacions i que són persones implicades en les seves comunitats treballant pel bé comú.
 • Que la decisió de posar-los en presó preventiva està fora de lloc i és exagerada donat que no existeix risc de fuga ni tenen antecedents.
 • Que en un sistema democràtic i un estat de dret, la presumpció d’innocència ha de prevaldre per sobre de tot.

I, per aquests motius, donem suport al recurs d’apel·lació que lliurarà la defensa el proper dilluns dia 2 d’abril i exigim la immediata posada en llibertat dels detinguts.VERSIÓN EN CASTELLANO:
Comunicado de condena ante la insólita prisión preventiva aplicada a Isma y Dani.

El pasado jueves 29 de marzo, durante las acciones organizadas por los piquetes de la huelga general en Zona Universitaria, los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos estudiantes, Isma y Dani, miembros de la AEP - Asociación de Estudiantes Progresistas.

En total, más de una treintena de personas fueron detenidas durante la mañana del 29 y trasladadas a la Comisaría de Les Corts.Un grupo bastante numeroso de familiares y amigos se concentraron en la Ciudad de la Justicia a la espera de su salida, para acogerlos y mostrar su apoyo ya que todo apuntaba a que tras declarar serían puestos en libertad.

Desgraciadamente, a las 22h los abogados comunicaron que el Ministerio Fiscal solicitaba prisión preventiva para todos los detenidos ya las 23h nos confirmaban que finalmente Isma y Dani serían trasladados a diferentes centros penitenciarios bajo dictamen de prisión preventiva provisional y sin fianza.

Los delitos que se les imputan son de desórdenes públicos, daños a bienes públicos y atentado a los agentes de la autoridad entre otros, y las motivaciones alegadas en el auto para imponerles prisión preventiva son el de asegurar su disponibilidad al tribunal y el supuesto peligro de reincidencia.
Los abajo firmantes queremos manifestar:
 • Que Isma y Dani son jóvenes que participan socialmente de manera legítima y necesaria a través de diversas asociaciones y que son personas implicadas en sus comunidades trabajando por el bien común.
 • Que la decisión de ponerlos en prisión preventiva está fuera de lugar y es exagerada dado que no existe riesgo de fuga ni tienen antecedentes.
 • Que en un sistema democrático y un estado de derecho, la presunción de inocencia debe prevalecer por encima de todo.
Y, por estos motivos, apoyamos el recurso de apelación que entregará la defensa el próximo lunes día 2 de abril y exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos.